Nevidomá dívka

Karel Kryl
[C]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]
V zahradě[Dmi] za cihlovou zí[C]dkou, [Dmi]  [C]
popsanou v [Dmi]slavných výro[C]čích, [Dmi]  [C]
sedává [Dmi]na podzim [E] na trávě [Ami]před besídkou,
[F] děvčátko [G]s páskou na o[E]čích.   
[C]
Pohádku [Dmi]o mluvícím [C]ptáku [Dmi]  [C]
nechá si [Dmi]přečíst z note[C]su,  [Dmi]  [C]
pak pošle [Dmi]polibek [E] po chmýří [Ami]na bodláku
[F] na vymy[G]šlenou adre[E]su.

Prosím vás [Ami]nechte ji, ach [Dmi]nechte ji,[Ami]
tu nevidomou [G7]dívku,
[Dmi] prosím vás [G]nechte ji si [E]hrát.
[Dmi] Vždyť možná hraje si [Ami]na slunce s nebesy,
[F] jež nikdy neuvidí, [G] ač ji bude [E]hřát.
[C] [Dmi]  [E] [C]
Pohádku [Dmi] o mluvícím pt[C]áku [Dmi]  [C]
a o třech [Dmi]zlatých jablo[C]ních [Dmi]  [C]
a taky [Dmi]o lásce, již [E]v černých květech [Ami]máku
[F] přivezou [G]jezdci na ko[E]ních.   

[C] Pohádku [Dmi]o kouzelném [C]slůvku  [Dmi]  [C]
jež vzbudí [Dmi]všechny zakle[C]té,  [Dmi]  [C]
pohádku [Dmi]o duze, jež [E]spává na ost[Ami]růvku,
[F] na kterém [G]poklad najde[E]te.

Prosím vás [Ami]nechte ji, ach [Dmi]nechte ji,[Ami]
tu nevidomou [G7]dívku,
[Dmi] prosím vás [G]nechte ji si [E]hrát.
[Dmi] Vždyť možná hraje si [Ami]na slunce s nebesy,
[G7]jež nikdy neuvidí, [E]ač ji bude hřát.
[C]  [Dmi]   [E]  [C]
V zahradě[Dmi] za cihlovou zí[C]dkou, [Dmi]   [C]
popsanou v [Dmi]slavných výro[C]čích, [Dmi]   [C]
sedává [Dmi]na podzim [E] na trávě [Ami]před besídkou,
[F] děvčátko [G]s páskou na o[E]čích.   

[C] Rukama [Dmi]dotýká se [C]květů  [Dmi]   [C]
a neruš[Dmi]í ji motý[C]li, [Dmi]   [C]
jen trochu [Dmi]hraje si [E] s řetízkem [Ami]amuletu, 
[Dmi]  jen [E]na chvíli.

Prosím vás [Ami]nechte ji, ach [Dmi]nechte ji,[Ami]
tu nevidomou [G7]dívku,
[Dmi]prosím vás [G]nechte ji si [E]hřát.
[Dmi]  Vždyť možná hraje si [Ami]na slunce s nebesy,
[F] jež nikdy neuvidí, [G]ač ji bude [F]hřát.  [E]
[C]  [Dmi]  [C]  [Ami]  [Dmi]  [C]