Nesem vám noviny

Česká koleda
[F]  [Bb/F]   [F]  [Bb/F]   [F]  [Dmi]   [C]  [F]
[F]Nesem vám noviny, po[Dmi]slou[C]che[F]jte, 
z betlémské krajiny, p[Dmi]ozor [C]dej[F]te. 
Slyšte je pilně a [G7]neo[C7]mylně, 
slyšte je pilně a [G7]neo[C7]mylně,
[F]roz[Dmi]jí[C7]mej[F]te.

[F]Synáčka zrodila či[Dmi]stá [C]pan[F]na, 
v jesličky vložila Kri[Dmi]sta [C]pá[F]na,
jej ovinula a [G7]zavi[C7]nula,
[F]jej ovinula a [G7]zavi[C7]nula,
[F]plen[Dmi]čičk[C7]a[F]ma.

[F]K němužto andělé z ne[Dmi]be [C7]přiš[F]li, 
i také pastýři jsou [Dmi]se [C7]seš[F]li, 
jeho vítali, je[G7]ho chvá[C7]lili, 
[F]jeho vítali, je[G7]ho chv[C7]álili, 
[F]da[Dmi]ry [C]nes[F]li. 

[F]Vítej nám, Ježíšku, z ne[Dmi]be [C]da[F]ný,
který ses narodil z či[Dmi]sté [C]Pan[F]ny,
dohlédni na nás a [G7]přijmi [C7]od nás,
[F]dohlédni na nás a [G7]přijmi [C7]od nás,
[F]tyto [C7]da[F]ry.
[F]  [Bb/F]   [F]  [Bb/F]   [F]  [Dmi]   [C]  [F]
[Bb/F]   [F]  [Bb/F]   [F]  [Dmi]   [C]  [F]