Nejsi nevinná

Doga
[Emi]  [D] [A] [Emi]
Už tě zná nějaký ten pátek,
nejsi [Ami]svá, to teď už pozná[Emi]vá.
Že [C]se tvůj úsměv na [D]pracháče vy[Emi]platí,
[C]máš jich kolem [D]dost a tak se usmí[Emi]váš.

Je to tak, charakter se ti zkřivil,
prachy [Ami]máš a pocit nadá[Emi]ní.
Když [C]se z kůže svlíkáš, tak [D]přitom říkáš: [Emi]nalej,
po [C]chvíli jsi troska o[D]dložená a [Hmi]zlá. 

Už [Emi]nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.
Už nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.

Je to tak, už je s tebou ámen,
kdo ví [Ami]jak, tvůj cíl je vzdále[Emi]ný.
Jsi [C]krásná, odo[D]lá ti snad jen chytrý [Emi]blázen,
kterej [C] je na tom [D]líp, jak [Hmi]zdá se.

[Emi]Nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.
Už nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.
[Emi]   [D]  [A]  [Emi]
[Emi]   [C]  [D]  [Emi]   [C]  [D]  [Emi]
[Emi]Nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne, když každý [Ami]zná tě [D]tu.
Už [Emi]nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.

Už nejsi nevinná, jsi [C]holka laciná,
[D]holka do větru,[C] [D] [Emi]neříkej že ne.