Nechoď do kláštera

Hana a Petr Urlychovi
[F]
Tam někde v trávě pod jed[Bb]lí
pobledlá holka právě [F]dlí,
[C]srdce má ďáblem pose[F]dlý.

Nenechej tu holku smutnou
schovat se pod černou kutnou,
odveď ji od dveří klášter[C]ních,
klášter ten ji nezachrání.
Seber se a spěchej za ní,
jenom ty jí můžeš vrátit [F]smích.

Ukloň se tý holce smutný
a jestli to bude nutný,
pláštěm svým jí slzy osu[C]šíš.
Vymysli si píseň něžnou,
nazvi ji v tý písni kněžnou,
jdi k ní blíž a blíž a ještě [F]blíž.

Tam někde v trávě pod je[Bb]dlí
pobledlá holka právě [F]dlí,
[C]srdce má ďáblem pose[F]dlý.
[C7]     [F]
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá [C7]da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá [F]da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá [C7]da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá da.
Pa da dam pa pa da dá [F]da.

Nenechej tu holku smutnou
schovat se pod černou kutnou,
pohleď jak se trápí v modlit[C7]bách.
Z jezera jí přines leknín,
ukloň se a potom klekni,
zpívej dokud nezašeptá [F]ach.

Já jenom jedno přání [Bb]mám,
bejt na tvým místě chvíli [F]sám,
[C7] jdi k ní a jak ti poví[F]dám.

Já jenom jedno přání [Bb]mám,
bejt na tvým místě chvíli [F]sám,
[C7] jdi k ní a pánbůh žehnej [F]vám.