Naviděnou

Kryštof
[D]  [A]  [Hmi]   [G]  [D]  [A]  [Hmi]   [G] 
[D]  [A]  [Hmi]   [G]   
Až [D]zahodíme v žito příliš mnoho flint,
až z [A]každé cesty domů se stane labyrint,
až [Hmi]loga z našich triček přestanou být cool,
nové [G]brouky dá nám Liverpool.

Až [D]všechno kolem nás začne být tenký led,
až [A]nastoupíme do vlaku s číslem čtyřicet,
snad [Hmi]zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích,
kam [G]vedou čáry na dlaních
a že je [Hmi]zbytečné se [A]bát.

Dáme [D]zítřkům navidě[A]nou
uprostřed [Hmi]města nazí
vše[G]dních dnů vrazi
proje[D]deme na červenou[A] nocí
a [G]nepůjdeme spát.
Dáme [Hmi]zítřkům naviděnou,[A]
uprostřed [D]města nazí
všed[G]ních dnů vrazi
proje[Hmi]deme na červenou[A]
a rána [D]nenecháme vstát.

Až [D]všechny káry budou jen na elektřinu,
až [A]na Mars doletíme zhruba za hodinu,
až si [Hmi]nikdo nevzpomene na černobílý film,
a že [G]céčka byly taky in.

Až [D]Romeo se zase bláznivě zamiluje
a [A]až na něho praskne, že ne do Julie,
snad [Hmi]zjistíme, že vrásky jsou jen převlečený smích,
kam [G]vedou čáry na dlaních
a že je [Hmi]zbytečné se [A]bát.

Dáme [D]zítřkům navidě[A]nou
uprostřed [Hmi]města nazí
vše[G]dních dnů vrazi
proje[D]deme na červenou[A] nocí
a [G]nepůjdeme spát.
Dáme [Hmi]zítřkům naviděnou,[A]
uprostřed [D]města nazí
všed[G]ních dnů vrazi
proje[Hmi]deme na červenou[A]
a rána [D]nenecháme vstát.
[D]  [Hmi]   [D]  [A]
Dáme [D]zítřkům navidě[A]nou
uprostřed [Hmi]města nazí
vše[G]dních dnů vrazi
proje[D]deme na červenou[A] nocí
a [G]nepůjdeme spát.
Dáme [Hmi]zítřkům naviděnou,[A]
uprostřed [D]města nazí
všed[G]ních dnů vrazi
proje[Hmi]deme na červenou[A]
[D]jé, [A] ó,[Hmi] ó. [G]  [D]  [A]  [G]
[Hmi]  [A]  [D]  [G]  [Hmi]  [A]  [D]