Narodil se Kristus Pán

Česká koleda
[G]  [Emi]  [A7]   [D]  [G]  [D]  [A7]   [D]  [G]  [C]  [G]  [D]  [G]  [C]  [D]  [G]
[G]Naro[Emi]dil [A7]se [D]Kris[G]tus [D]Pán, 
[A7]veselme [D]se, [D7]
[G]z růže [C]kvítek [G]vykvet [D]nám, [G]ra[C]duj[D]me [G]se. 

[G]Z života [C]čis[D]té[G]ho, z rodu krá[C]lovs[D]ké[G]ho, 
[G7]nám, [C]nám [G]na[C]ro[D]dil [G]se. 

[G]Jenž pro[Emi]ro[A7]ko[D]ván[G] [D]jest, 
[A7]veselme [D]se,[D7] 
[G]ten [C]na svět po[G]slán [D]jest, [G]ra[C]duj[D]me [G]se. 

[G]Z života [C]čis[D]té[G]ho, z rodu krá[C]lovs[D]ké[G]ho, 
[G7]nám, [C]nám [G]na[C]ro[D]dil [G]se. 

[G]Člově[Emi]čenst[A7]ví [D]na[G]-[D]še, [A7]veselme [D]se,[D7] 
[G]ráčil [C]vzít Bůh [G]na [D]se, [G]ra[C]duj[D]me [G]se. 

[G]Z života [C]čis[D]té[G]ho, z rodu krá[C]lovs[D]ké[G]ho, 
[G7]nám, [C]nám [G]na[C]ro[D]dil [G]se. 

[G]Goli[Emi]áš [A7]o[D]lo[G]u[D]pen, [A7]veselme [D]se, [D7]
[G]člověk [C]jest vy[G]kou[D]pen, [G]ra[C]duj[D]me [G]se. 

[G]Z života [C]čis[D]té[G]ho, z rodu krá[C]lovs[D]ké[G]ho, 
[G7]nám, [C]nám [G]na[C]ro[D]dil [G]se. 

[G]Z života [C]čis[D]té[G]ho, z rodu krá[C]lovs[D]ké[G]ho, 
[G7]nám, [C]nám [G]na[C]ro[D]dil [G]se.