Napořád

Michal Hrůza
[A]  [G]  [C]  [Ami]
[A] Probouzíš [G]oheň
v mé nekonečné [C]poušti,[Ami]
[A]natáhni spoušť[G], co do nebe nás [C]pouští.[Ami]
[D] Kdo odpověď hle[Hmi]dá, naše duše zve[C]dá.  [Ami]
[D] Jediný krok[G], už se to nedá[C]  [Ami] vrátit.

[C]  Bylo to [D]poslední co jsem si [Emi]přál,
[G]vrátit zpátky,
[C] potkat Tě, znovu [D]mít to už jsem [Emi]nečekal.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak v hlavě [D]chtít a v srdci [Emi]vzdorovat.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak odejít [D] a přitom zůstat [A]napořád.

[G]  [C]  [Ami]
[A] Je tady [G]někdo, kdo žádá [C]odpuštění? [Ami]
[A] Ztratil jsem [G]vůli, uhasit [C]opojení. [Ami]
[D] Kdo odpověď hle[Hmi]dá, naše duše zve[C]dá.  [Ami]
[D] Jediný krok[G], už se to nedá[C]  [Ami] vrátit.

[C]  Bylo to [D]poslední co jsem si [Emi]přál,
[G]vrátit zpátky,
[C] potkat Tě, znovu [D]mít, to už jsem [Emi]nečekal.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak v hlavě [D]chtít a v srdci [Emi]vzdorovat.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak odejít [D] a přitom zůstat [A]napořád.
[G]  [C]  [Ami]   [G]  [C]  [Ami]

[C]  Bylo to [D]posledníco jsem si [Emi]přál, [G]
[C] potkat Tě, znovu [D]mít to už jsem [Emi]nečekal.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak v hlavě [D]chtít a v srdci [Emi]vzdorovat.
[G]Vrátit zpátky,
[C] je to jak odejít [D] a přitom zůstat [Emi]napořád. [G]
Napořád.[C]  [D]  [Emi]  [G]
Napořád.[C]  [D]  [Emi]  [G]
[C]  [D]  [Emi]  [G]
[C]  [D]  [Emi]  [G]
[C]