[Fmi]   [Db]  [Eb]   [Bbmi]
[Fmi]   [Db]  [Eb]   [Bb]
Na [Fmi]vrcholcích v noci [Db]panuje sníh,
ani [Eb]stopa po lidech.[Bbmi]
Ta [Fmi]samota královs[Db]tvím je,
králov[Eb]nou jsem vloček [Bbsus4]všech.  [Bb]
[Fmi] Už kvílí [Db]vítr a hřmí [Eb]bouře v srdci [Bbmi]mém.
[Fmi] Zlobu vyše[Eb]ptám v tichu mrazi[Bb]vém.

[Eb] Já byla v zámku vězně[Db]ná.
Skrývej city, buď skříňka zamče[Eb]ná.
To táta chtěl, ty dny pryč [Db]jsou.
Svět zná tvář mou.

Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
chci [Fmi]skončit s tou hloupou [Db]hrou.
Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
dveřmi [Fmi]prásknu za se[Db]bou.
[Ab]Já jsem svá,[Eb]
to chci [Fmi]dokázat všem.[Db]
V bouři [Cmi]rozkvétám[H]
a [Db]mráz v duši vítězí nad sluncem.
[Ab]  [Eb/G] 
[Fmi]Je zvláštní, jak z té [Db]dálky
se [Eb]všechno menším [Bbmi]zdá.
I ten [Fmi]strach, co ve mně [Eb]vládnul,
je [Bbsus4]loutka bezmoc[Bb]ná.
[Eb] Jen vyzkouším, jak mocná [Db]jsem
a k výšinám mě zvedne [Eb]zem.
V mé říši bez konce chci [Db]žít, 
klid mít.

Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
volná [Fmi]jsem, kráčím oblo[Db]hou.
Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
mé [Fmi]slzy šperkem [Db]jsou.
[Ab]Já jsem [Eb]svá,
jsem [Fmi]hráč i [Db]rváč.
V bouři [Cmi]rozkvé[H]tám.
[Db7]
[Db]Moc má se vzduchem snáší
v kódu neznámém.
A chladná duše září
v krystalcích jak diadém.
[Eb7] Mé myšlenky se tříští,
jedna smysl má.
[Fmi] Je pasé [Db]minulost,
když [Eb]svítat začí[Bbmi]ná.
[Db]
Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
úsvit [Fmi]dává mi sílu [Db]svou.
Najed[Ab]nou, najed[Eb]nou
už [Fmi]nejsem díven[Db]kou.
[Ab]Já jsem [Eb]svá,
křídla [Fmi]má hlas [Db]můj.[Dbmi]
V bouři [Cmi]rozkvé[H]tám,
chci [Db]žít v zimě bez konce život svůj!