[Ami]    [C]   [F]   [G]   [Ami]
Svět [Ami]není hřích,
když [C]chceme [F]snít.
Chci jen sama s[G]ebou být, [Ami]
jen ve větru plout a [C]hudbou znít. [F]
Touláme se po [G]nocích. [Ami]

[Ami]Svítíme [C] do tmy, 
chcem [F]smýt tu šeď ze dní,
splyneme z barvy [G]města do neo[Ami]nů.
 
Cokoliv [Ami]co chceš, 
m[C]ůžeš mít,
nenech [F]si ty barvy vzít.
Už nejsme součá[G]stí maraton[Ami]ů.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

[Ami]Někdy míň a [C]někdy víc [F]
nechám se vést tou [G]emocí. [Ami]
Nech město žít,
my [C]žijem s n[F]ím.
Dává nám jisrku [G]do očí. [Ami]

[Ami]Svítíme [C] do tmy, 
chcem [F]smýt tu šeď ze dní,
splyneme z barvy [G]města do neo[Ami]nů.
 
Cokoliv [Ami]co chceš, 
m[C]ůžeš mít,
nenech [F]si ty barvy vzít.
Už nejsme součá[G]stí maraton[Ami]ů.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

[Ami]Tuhle ch[C]víli nám ne[F]může nikdo vzít,
tancuj se mnou, tancuj [G]se mnou, tancuj [Ami]se mnou.
Tuhle chv[C]íli nám ne[F]může nikdo vzít,
tancuj se mnou.[G]   [Ami]

[Ami]Tuhle ch[C]víli nám nem[F]ůže nikdo vzít. [G]   [Ami]
Tuhle ch[C]víli nám nem[F]ůže nikdo vzít. [G]   [Ami]

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.

Letíme [Ami]nahoru, nahoru, naho[C]ru, yeah,
[F]nahoru, nahoru, nahoru, yeah.
Nahoru, nahoru, naho[G]ru, yeah, [Ami]yeah.