Nádech

Like-it
[C#mi]  [A]  [E]  [H]
[C#mi] Jsi světlem i tmou mých dnů,
[A] mým prvním tónem,
[E] lavina, co boří skály,
[H] obzor, co je v dáli.

[C#mi] Nocí bez líčidel,
[A] zítřejší ráno bez kon[E]ců,
bez konců.[H]

Všechno na jeden [C#mi]nádech,
výdech p[A]od vodou,
[E]neslyším, co ř[H]íkáš.
Ať je to [C#mi]slovo, věta,
je t[A]o v nás léta.[E]  [H]

[C#mi] Divadlem bez herců,
[A] domovem prázdným,
[E] úsměv na rtu,
slzou [H]štěstí v nejhorším.

[C#mi] Řádem bez pravidel,
[A] a lodí bez plac[E]het,
a tichem ohlušují[H]cím.

Všechno na jeden [C#mi]nádech,
výdech p[A]od vodou,
[E]neslyším, co ř[H]íkáš.
Ať je to [C#mi]slovo, věta,
je t[A]o v nás léta.
[E]Cesta nebez[H]pečná...

Na jeden [C#mi]nádech,
výdech [A]pod vodou.
Snad [E]nezlomí ti v[H]az,
ty lana, co [F#mi]táhnou nás,
jen tě cí[A]tit zas,
než [E]oba spálí [H]mráz.
[A]  [C#mi]   [H]  [A]  [C#mi]   [H]
[A] Světlem i tm[C#mi]ou,
rána, co p[H]řijdou,
a přesto neslyším tvůj hlas.
[A] Náš první [C#mi]tón,
jako černá a b[H]ílá.

Všechno na jeden [C#mi]nádech,
výdech p[A]od vodou,
[E]neslyším, co ř[H]íkáš.
Ať je to [C#mi]slovo, věta,
je t[A]o v nás léta.
[E]Cesta nebez[H]pečná...

Na jeden [C#mi]nádech,
výdech [A]pod vodou.
Snad [E]nezlomí ti v[H]az,
ty lana, co [F#mi]táhnou nás,
jen tě cí[A]tit zas,
než [E]oba spálí [H]mráz.