Nad Vltavou

Lucie Vondráčková
[A]  [C#]  [F#mi]   [A7]  [D]  [Hmi]   [Esus4]    [E]  [A]
Mně se [A]zdává [C#] o šepo[F#mi]tání [A7]
kated[D]rálních[Hmi] arkád,[Esus4]   [E]
že dál [Hmi]chodím
[C#] tím městem [F#mi]dávným, [D]
že ho [A]znám, a [E7]nikdy nepoz[A]nám.

Mně se [A]stýská
[C#] po vznosných [F#mi]síních,[A7]
forbí[[D]nách všech [Hmi]malých diva[Esus4]del, [E]
po se[Hmi]tkáních,[C#] tvým pous[F#mi]mání, [D]
podlou[A]bí, kde na mě čekáv[E7]á,
jen na mě čeká[D]vá
ten nej.[A]

Nad Vlta[D]vou...
[E]Nad Vltavou...[A]
[C#]Praha si tan[F#mi]čí chůzí [H]houpavou,[Esus4]   [E]
ať mraky j[D]dou,
[E]kam mraky jdou,[F#mi]
s ní[H] napořád [E7]už mý sny zůstanou.[A]
[A]  [C#]  [F#mi]   [A7]  [D]  [Hmi]   [Esus4]    [E]  [A]
Tak ti [A]zpívám
[C#] o puto[F#mi]vání,[A7]
velkých [D]dálkách[Hmi] Pantarh[Esus4]ei,   [E]
zvonek [Hmi]snů tvých[C#] vítě[F#mi]zících [D]
po tom [A]všem že se ti nestý[E7]ská,
už nikdy neří[D]kej
že ne...[A]

Nad Vlta[D]vou...
[E]Nad Vltavou...[F#mi]]
[C#]Praha si tan[F#mi]čí chůzí [H]houpavou,[Esus4]   [E]
ať mraky j[D]dou,
[E]kam mraky jdou,[F#mi]
s ní[H] napořád [E7]už mý sny zůstanou.[A]

Kam se naše [D]dráhy ženou,[E]
kolik [F#mi]zvládnem bole[H]stí?
Kolik nám dvěma jich [E7]láska schová[A]vá?
A jestli [D]půjdu s tebou[E]
komu z [F#mi]nás se poště[H]stí?
Co kde začíná, kdo [E7]dál se potká[A]vá.

Nad Vlta[D]vou...
[E]Nad Vltavou...[A]
[C#]Praha si tan[F#mi]čí chůzí [H]houpavou,[Esus4]   [E]
ať mraky j[D]dou,
[E]kam mraky jdou,[F#mi]
s ní[H] napořád [E7]už mý sny zůstanou.[A]
[D]  [E7]  [A]