[G]   [Emi]
[Cmaj7] V samotě
bez tebe bolí mě
a slábne [G]  život můj
jak slunce po zimě.[Emi]

[Cmaj7]Kudy jít,
když tma mě propíjí?
Jestli ti [G]  odpustit
nebo tě opustit?[Emi]

[F]Strach srdce svázal mi,
[Ami]já kráčím do té [G] tmy,
[F]kéž zase uvěřím, 
[Ami] že láska jsme to[G] my.

[Cmaj7]Selhal jsem
a tu lež nevrátím.
Živil [G]jsem zlý sen,
ztratil se na trati.[Emi]

[Cmaj7]Obrať mnou,
ať oheň nestráví
příběh [G]o nás dvou,
co srdce vyprá[Emi]ví.

[F]Strach srdce svázal mi,
[Ami]já kráčím do té [G]tmy.
[F]Kéž zase uvěříš,
[Ami] že láska jsme to [G]my.

[Cmaj7]Hodiny na věži tikají,
na mě teď[G] doléhá,
co jsem ti zata[Emi]jil.

[Cmaj7]Tajím dech,
mažu po všech svých zdech
ta slova [G]vepsaná
v místech, kde ranil j[Emi]sem.

[F]Strach srdce nezlomí
[Ami] tam, kde jsme láskou [G] my.
[F]Já odpouštím tobě,
[Ami]já odpouštím so[G]bě.

[F]Strach srdce nezlomí
[Ami] tam, kde jsme láskou [G] my.
[F]Já odpouštím tobě,
[Ami]já odpouštím so[G]bě.
[F]Já odpouštím tobě,
[Ami]já odpouštím so[G]bě.
[F]Já odpouštím tobě,
[Ami]já odpouštím so[G]bě.