Muzika

Karel Gott
Čas letí jako blázni[Bb]vý,
já nechytím ho [Eb/Bb]ani  [Bb]vy.
Tak zbývá nám jen [Eb/Bb]vzpomí[Bb]nání
jež do písní se [F]skrylo [Bb]nám.

Zpěv mámy [F/A]sladce uspá[Gmi]val,
pak na pouti nám [F7]tlampač [Bb]hrál
ten šlágr, který [Eb/Bb]bez us[Bb]tání
nás vrací zpátky k [F/A]dětským [Gmi]hrám [F]
[Eb] do věku zrá[F]ní.

[Bb] 
Jdou vojska s písní do b[Bb]itev,
zní pochod, kolem [Eb/Bb]teče [Bb]krev
a jiná píseň [Eb/Bb]říká  [Bb]přísně
už toho všeho [Eb/Bb]bylo  [Bb]dost!

Kdo umí děti [F/A]uspá[Gmi]vat,
kdo říká něžně "[F/A]mám tě [Bb]rád",
kdo pomůže ti [Eb/Bb]vždycky z [Bb]tísně,
kdo spojí lidí [F/A]jako [Gmi]most [F]
[Eb] no přece pís[F]ně.

[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]melo[Eb]die, ta [Bb/F]svádí až k [F7]závrati.
[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]harmo[Eb]nie, ta [Bb/F]mír a klid [F7]dává ti.
[Bb]
Já vzpomínám na denní [Bb]bar,
my dva a s námi [Eb/Bb]hostů [Bb]pár
a jedna píseň, [Eb/Bb]která [Bb]zpívá,
že jsi má láska [Eb/Bb]nebes[Bb]ká.
A jindy přijde [F/A]zklamá[Gmi]ni
když láska lásku [F/A]vyhá[Bb]ní,
vše skončilo a [Eb/Bb]jak to [Bb]bývá,
je z toho fraška [F/A]nehez[Gmi]ká  [F]
[Eb]a co pak zbý[F]vá.

[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]melo[Eb]die, ta [Bb/F]svádí až k [F7]závrati.
[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]harmo[Eb]nie, ta [Bb/F]mír a klid [F7]dává ti.
[Bb]

Čas letí jako blázni[Bb]vý,
já nechytím ho [Eb/Bb]ani  [Bb]vy,
pak ale přijde [Eb/Bb]ona  [Bb]chvíle,
kdy život promě[Eb/Bb]ní se v [Bb]let.
Já nechci růži [F/A]na ra[Gmi]kev,
já nechci pláč, [F/A]já chci jen [Bb]zpěv
a do hrobu mně [Eb/Bb]dejte [Bb]píseň
a zpívejte mně [F/A]napos[Gmi]led  [F]
[Eb]Ave Mari[F]a.

[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]melo[Eb]die, ta [Bb/F]svádí až k [F7]závrati.
[Bb]Muz[F]ika, do re [Cmi]mi  [D7]re do [Gmi]si la sol
[Bb7]harmo[Eb]nie, ta [Bb/F]mír a klid [F7]dává ti.

[Bb]Muz[F]ika, [Cmi]mu - [F7] zi - [Bb]ka...