Mravenci v kredenci

Ivan Mládek
[Bb]  [F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]
[F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]
[Bb7]   [Eb]  [C7]  [F7]
[Bb]  [F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]
Mravenci [F7#5]v kreden[Bb]ci, to prý [Hdim7]nemá [Cmi]být, [F7]
[Cmi]žiju sám, [F7]nechá[Cmi]vám [F7]všechno živé [Bb]žít. 
Lezou mi sem zvenku, našli [F7#5]cukřen[Bb]ku, 
každý [Hdim7]mlsá [Cmi]rád, [F7]
tak [Cmi]buď jak buď, [F7]dobrou [Cmi]chuť, 
[F7]přece nebudu [Bb]lkát. 

Když [Bb7]s pílí k cíli [Eb]spěchají, 
řeknu si: [C7]kéž mi kousek [F7]nechají, 
a kdyby [Bb]kusadly [F7#5]ukrad-[Bb]li vše, co [Hdim7]k žití [Cmi]mám, [F7]
já [Cmi]s mravenci [F7]v kreden[Cmi]ci [F7]nikdy nebudu [Bb]sám. [F7]

[Bb]  [F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]
[F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]  [F7]
Když [Bb7]s pílí k cíli [Eb]spěchají, 
řeknu si: [C7]kéž mi kousek [F7]nechají, 
a kdyby [Bb]kusadly [F7#5]ukrad-[Bb]li vše, co [Hdim7]k žití [Cmi]mám, [F7]
já [Cmi]s mravenci [F7]v kreden[Cmi]ci [F7]nikdy nebudu [Bb]sám. 

[F7#5]    [Bb]  [Hdim7]    [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Cmi]   [F7]  [Bb]  [F7]  [Bb]