Modrý pondělí

Argema
[Ami]   [Emi]   [F]  [G]

[Ami]  Modrý [Emi]pondělí
jinej [F]byl včerejší [C]den.[G/H]
[Ami]  Padá [Emi]kamení 
[F]na mou hlavu [C]jen, [G/H]
[Ami] já své [G]znám touhy, 
[C]být tady o [G/H]chvílku 
[Ami]dýl a je mi to [G]líto.

[Ami] Sedím, [Emi]nevnímám, kolem
[F]hlavy letí [C]lež. [G/H] 
[Ami] Neznám [Emi]odpověď, 
[F]hlavně že tu [C]jseš.[G/H]
[Ami] Proklí[G]nám každej [C]den 
co jsem [G/H]bez tebe [Ami]byl 
a každej [G]ví to. 

Ty se [C]díváš, něco [Ami]skrýváš,
je to smích[F] a nebo pláč? [G]
Je to [C]láska nebo [Ami]sázka?
Modrý [F]pondělí mě máš,[G]
jen mě [C]máš.

[Ami] Nemám [Emi]den vím,
[F]nemám nikdy klid. [C]  [G/H]
[Ami] Jaké [Emi]znamení 
[F]můžeš si ho vzít, [C]  [G/H]
[Ami]zatím spíš [G]
v hlavě[C] honí se [G/H]pozpátku [Ami]čas, 
čas který [G]sčítáš.

Ty se dí[C]váš, něco skr[Ami]ýváš,
je to sm[F]ích a nebo p[G]láč?
Je to lá[C]ska nebo sá[Ami]zka
a kdo [F]sází ten je hráč[G].

Ty se [C]díváš, něco [Ami]skrýváš,
je to smích[F] a nebo pláč? [G]
Je to [C]láska nebo [Ami]sázka?
Modrý [F]pondělí mě [G]máš,
jen mě [C]máš.

[Ami]   [Emi]   [F]  [C]  [G/H]
[Ami]   [Emi]   [F]  [C]  [G/H]
[Ami]   [G]  [C]  [G/H]   [Ami]   [G]

Ty se dí[C]váš, něco skr[Ami]ýváš,
je to sm[F]ích a nebo p[G]láč?
Je to lá[C]ska nebo sá[Ami]zka
a kdo [F]sází ten je hráč[G].

Ty se [C]díváš, něco [Ami]skrýváš,
je to smích[F] a nebo pláč? [G]
Je to [C]láska nebo [Ami]sázka?
Modrý [F]pondělí mě máš,[G]

Nána [C]náná nána[Ami]nána
nána[F]náná nána[G]ná.
Nána [C]náná nána[Ami]nána
nána[F]náná nána[G]ná.
Nána[C]ná.