Modlitba za vodu

Hradišťan
[F]  [D7]   [Gmi]   [Eb]   [D7]
[F]Ubývá míst, kam [D7]chodívala pro vodu
má [Gmi]starodávná milá, [Eb]starodávná [D7]milá.
[Cmi] Kde laně tišily žízeň, kde žila [D]rosnička.
A [Eb]poutníci skláněli se nad hladinu, [D7] aby se napili z dlaní.
[F]Ubývá míst, kam [D7]chodívala pro vodu,
[Gmi]voda si na to vzpomíná, voda je [Eb]krásná.
Voda [D7]má, voda má, voda má.

[Gmi]Voda má, voda má, [F]voda má rozpuštěné vlasy.
[Eb]Voda má, voda má, [D7]voda má rozpuštěné vlasy.
[Gmi]Voda má, voda má, [F]voda má rozpuštěné vlasy.
[Eb]Voda má, voda má, [D7]voda má.
[Eb]Chraňte tu vodu a [Cmi]nedejte oslepnout [D]prastaré zrcadlo hvězd.
[Gmi]   [C]  [F]  [Bb]   [Gmi]   [C]  [F]  [Bb]   [Ab]

[F] A přiveďte k té vodě[D7/F#] koníčka, 
[Gmi]přiveďte koně vraného[Eb] jak tma. 
Voda je [D7]smutná.
Voda má, voda má.

[Gmi]Voda má, voda má, [F]voda má rozcuchané vlasy.
[Eb]Voda má, voda má, [D7]voda má rozcuchané vlasy.
[Gmi]Voda má, voda má, [F]voda má rozcuchané vlasy.
[Eb]Voda má, voda má, [D7]voda má.
[Cmi] A kdo se na samé dno [D]potopí, 
kdo se poto[Eb]pí ke hvězdám pro prs[D7]týnek.
[Gmi]   [C]  [F]  [Bb]   [Gmi]   [C]  [F]  [Bb]   [Ab]

[F]Ubývá míst, kam [D7]chodívala pro vodu.
[Gmi]Voda je zarmou[Eb]cená vdova.
[D7]Voda má, voda má, voda má.

[Gmi]Voda má, voda má [F]popelem posypané vlasy.
[Eb]Voda má, voda má [D7]popelem posypané vlasy.
[Gmi]Voda má, voda má [F]popelem posypané vlasy.
[Eb]Voda má, voda má [D7]voda má.
[Cmi]Voda si na nás [D7]stýská.

[Gmi]Voda má, voda má,[C7] voda má rozpuštěné vlasy.
[F]Voda má, voda má,[Bb] voda má rozpuš[D7]těné vlasy.
[Gmi]Voda má, voda má,[C7] voda má rozpuštěné vlasy.
[F]Voda má, voda má,[Bb] voda má.
[Ab]Voda má.
[F]