[Ami]   [G]  [F]  [E]  [Ami]
Ráno mě probouzí [G]tma, sahám si [Emi7]na zápěstí,
[F]zda-li to [E]ještě tluče, [F]zda-li mám [E]ještě štěstí.
[Ami]Nebo je po mně a já[G] mám vosko[Emi7]vané boty,
[F]ráno co [E]ráno stejné [F]probuzení [E]do nicoty.[Ami]

Není co, není [G]proč, není jak, [Emi7]není kam,
[F]není s kým, [E]není o čem, [F]každý je v [E]době sám.
[Ami]Vyzáblý Don Quijote [G]sedlá svou [Emi7]Rosinantu
[F]a Bůh je [E]slepý řidič [F]sedící [E]u volantu.[Ami]

[E]Zapínám [F]telefon, [Dmi]záznamník [E]cizích citů,
špatné zprávy [F]chodí jak[Dmi] policie[E] za úsvitu.
[Dmi]Jsem napůl bdělý a [G]napůl ještě v noční pauze.
[C]Měl bych se smát, ale [E7]mám úsměv Mikymauze,
[Ami]rána [Gadd9]bych  [Fmaj7]zrušil. [Emi7]    [Ami]

Nějakej dobrák v rád[G]iu pouští [Emi7]Čikoreu,
[F]opravdu [E]veselo je, [F]asi jako v [E]mauzoleu.
[Ami]Ve frontě na mumii [G]mám kruhy [Emi7]pod očima,
[F]růžový [E]rozbřesk fakt [F]už mě [E]nedojímá.[Ami]

Povídáš něco o tom, [G]co bychom [Emi7]dělat měli,
[F]pomalu [E]vychládají [F]naše důlky [E]na posteli.
[Ami]Všechno se halí v šeru,[G] čí to [Emi7]bylo vinou,
[F]že dřevo[E]rubec máchl [F]mezi nás [E]širočinou.[Ami]

[E]Postele [F]rozdělené [Dmi]na dva suve[E]rénní státy,
ozdoby [F]na tapetách [Dmi]jsou jak pohra[E]niční dráty.
[Dmi]Ve spánku nepřijde to, [G]spánek je sladká mdloba.
[C]Že byla ve mně láska, [E7]je jenom pustá zloba,
[Ami]dráty [Gadd9]bych  [Fmaj7]zrušil. [Emi7]   [Ami]

Prokletá hodina, [G]ta minuta, ta [Emi7]krátká chvíle,
[F]kdy věci [E]nejsou černé, [F]ale nejsou [E]ani bílé.
[Ami]Kdy není tma, ale [G]ještě ani [Emi7]vidno není,
[F]bdění je [E]bolest [F]bez slastného [E]umrtvení. [Ami]

Zběsile mi to tepe[G] a tupě [Emi7]píchá v třísle,
[F]usnout a [E]nevzbudit se, [F] nemuset [E]na nic myslet.
[Ami]Opřený o kolena [G]poslouchám [Emi7]tvoje slzy,
[F]na život [E]už je pozdě [F]a na smrt [E]ještě brzy.[Ami]

[E]Co bylo [F]kdysi včera,[Dmi] je, jako [E]nebylo by.
Káva je [F]vypita a [Dmi]není žádná [E]do zásoby.
[Dmi]Věci, co nechceš, ať se [G]stanou, ty se stejně stanou.
[C]A chleba s máslem padá [E7]na zem vždycky blbou stranou,
[Ami]máslo [Gadd9]bych  [Fmaj7]zrušil. [Emi7]    [Ami]

Povídáš o naději[G] a slova [Emi7]se ti pletou
[F]jak špio[E]nážní druži[F]ce letící [E]nad planetou.
[Ami]Svlíknout se z pyžama, [G] to by šlo [Emi7]ještě lehce.
[F]Dvacet let [E]mluvil jsem a [F]teď už se mi [E]mluvit nechce.[Ami]

Z plakátu na záchodě[G] prasátko [Emi7]vypasené
[F]kyne mi, [E]zatímco se [F]kolem voda [E]dolů žene,
[Ami]všechno je vyřčeno a [G]odnášeno [Emi7]do septiku,
[F]jenom mně [E]tady zbývá [F]prodýchat pár [E]okamžiků. [Ami]

[E]Sahám si [F]na zápěstí [Dmi] a venku [E]už je zítra,
hodiny [F]odbíjejí [Dmi]signály Do[E]brého jitra.
[Dmi]Jsem napůl bdělý a [G]napůl ještě v noční pauze.
[C]Měl bych se smát, ale [E7]mám úsměv Mikymauze,
[Ami]lásku [Gadd9]bych  [Fmaj7]zrušil. [Emi7]    [Ami]

Ráno mě probouzí [G]tma, sahám si [Emi7]na zápěstí,
[F]zda-li to [E]ještě tluče, [F]zda-li mám [E]ještě štěstí.
Ráno mě probouzí [G]tma, sahám si [Emi7]na zápěstí,
[F]zda-li to [E]ještě tluče, [F]zda-li mám [E]ještě štěstí.
Ráno mě probouzí [G]tma, sahám si [Emi7]na zápěstí,
[F]zda-li to [E]ještě tluče, [F]zda-li mám [E]ještě štěstí.
[Ami]   [G]  [Emi7]    [F]  [E]  [F]  [E]
[Ami]   [G]  [Emi7]    [F]  [E]  [F]  [E]
[Ami]