Měsíc

Vojta D
[Dmi]    [C/E]    [F]   [Ami]    [Bb]
Za [Dmi]oknem slunce [C/E]nezapa[F]dá
a noc[Ami] nepři[Bb]chází.
[Dmi]I když to tak [C/E]nevypa[F]dá,
jsem ten[Ami], komu [Bb]scházíš.

[Dmi]Chci do konce [C/E]života [F]být tím,
kdo [Ami]ti napo[Bb]vídá.
Ten, kdo v my[Dmi]šlenkách se ne[C/E]potá[F]pí
a v náru[Ami]čí tě [Bb]svírá.

Na měsíc a ještě [F]dál
poletíme ty a j[Dmi]á.
Řekni mi, proč se net[Bb]ouláš,
tam kde t[C]oulám se teď já?[F]

Až zazní poslední tó[F]n
a zvony přestanou hrát[Dmi].
Řekneš mi, kde se mi t[Bb]ouláš,
a proč to[C]ulám se teď sám.[F]

[Dmi]Vím, že se to [C/E]může [F]stát,
že [Ami]pláč smích v[Bb]ystřídá.
To, co v[Dmi] hloubi svojí [C/E]duše máš,[F]
 se po kap[Ami]kách doz[Bb]vídám.

[Dmi]Jen ty a já, [C/E]a nic víc,[F]
to je to, [Ami]co smysl [Bb]dává.
Když se k nám [Dmi]zády slunce [C/E]obra[F]cí,
chci být ten, [Ami]kdo ho ov[Bb]ládá.

Na měsíc a ještě dál[F]
poletíme ty a já.[Dmi]
Řekni mi, proč se ne[Bb]touláš,
tam kde to[C]ulám se teď já?[F]

Až zazní poslední tón[F]
a zvony přestanou hrát.[Dmi]
Řekneš mi, kde se mi to[Bb]uláš,
a proč to[C]ulám se teď sám.[F]

Řekneš mi, [F/A]kde se mi to[Bb]uláš,
a proč to[C]ulám se teď sám.[F]

Na měsíc a ještě dál[Dmi]
poletíme ty a já.[C/E]
Řekni mi, proč se ne[F]touláš,
tam kde toulám [Ami]se teď [Bb]já?

Až zazní poslední tó[Dmi]n
a zvony přestanou hrát.[C/E]
Řekneš mi, kde se mi t[F]ouláš,
a proč toulám [Ami]se teď [Bb]sám.

Na měsíc a ještě dál[Dmi]
poletíme ty a já.[C]
Řekni mi, proč se net[F]ouláš,
tam kde toulám [F/A]se teď j[Bb]á?

Až zazní poslední tón[Dmi]
a zvony přestanou hrá[C/E]t.
Řekneš mi, kde se mi t[F]ouláš,
a proč toulám [F/A]se teď s[Bb]ám.

Řekneš mi, kde se mi to[Bb]uláš,
a proč t[C]oulám se teď sám. [F]