Máš mě na svědomí

05 a Radeček
[A]  Padám a klesám a vracím se nahoru 
[E] a to jsem myslela, že mám v tobě oporu.
[H5]Dřív, možná [D]dřív,
[A]vzdávám to, mizím a ztrácím se bůhví kam,
[E] chtěl bych ti tolik říct a radši neříkám, 
[H5]říct, něco [D]říct. 

[F#mi] Pod kůží mi prorůs[E]táš, 
je těžký nezůs[D]tat.

[A]Máš mě [E]na svědomí,
jsi lhář[Hmi], co mě [D]zabil slovy 
a [A]máš mě [E]na svědomí, jsi lhář[D].

[A]Věty maj´ slova, slova maj´ slabiky, 
[E]lži maj´ svou oběť, mají svý viníky. 
[Hmi]Vím, teď už to [D]vím. 
Tak zas [A]padám a klesám a vracím se nahoru, 
[E]dřív jsem si myslela, že mám v tobě oporu. 
[Hmi]Dřív, možná [D]dřív. 

[F#mi] Pod kůží mi prorůs[E]táš,
je těžký nezů[D]stat.

[A] Máš mě [E]na svědomí,
jsi lhář[Hmi], co mě [D]zabil slovy 
a máš[A] mě n[E]a svědomí, jsi lhář[D].
[F#mi]     [E]   [Hmi]     [D]   [F#mi]     [E]   [D]
A máš[A] mě [E]na svědomí, 
jsi lhá[Hmi]ř, co mě [D]zabil slovy. 
A [A]máš mě [E]na svědomí, jsi [D]lhář. 
[A]Máš mě [E]na svědomí jsi lhář, [Hmi]
co mě [D]zabil slovy 
a máš[A] mě [E]na svědomí, jsi lhář.[D]
[A]