Marie (Tomáš Klus)

Tomáš Klus
[F]
Je den, tak [A]pojď Marie ven,
budeme [Bb]žít, házet [C]šutry do oken.
Je [F]dva necháme [A]doma trucovat,
když nechtě[Bb]jí, nemusí, nebu[C]dem se vnucovat.
Jémi[F]ne. 
Všechno [A]zlý jednou pomine, tak [Bb]Marie, [C] co ti je?
[F]  [A]  [Bb]  [C]
Všemo[F]cné jsou [A]loutkařovy prsty,
ať jsou [Bb]tenký nebo tlustý,
občas [C]přetrhají nit.
A to pak [F]jít a nemít [A]nad sebou svý jistý.
Pořád s [Bb]tváří optimisty listy v [C]žití obracet.

Je to [F]jed, mazat si [A]kolem huby med
a nesly[Bb]šet, jak se ti [C]bortí svět.
Mari[F]e, kdo přeží[A]vá, nežije, tak ádi[Bb]jé. [C]
[F]Marie, už zase [A]máš tulení sklony,
jako [Bb]loni. 
Slyším [C]kostelní zvony znít
[F] a to mě zabije [A] a to mě zabije [Bb] a to mě zabije,
[C]jistojistě.

Já [F]mám, Marii, rád,[A] když má [Bb] moje bytí spád.[C]
Býti [F]věčně na cestác[A]h a k ránu [Bb]spícím plícím [C]život vdechovat.
[F] Nechtěj mě milovat, [A] nechtěj mě milovat, [Bb] nechtěj mě milovat.[C]
Já [F]mám, Marii, rád,[A] když má [Bb] moje bytí spád.[C]
Býti [F]věčně na cestác[A]h a k ránu [Bb]spícím plícím [C]život vdechovat.
[F]  [A]  [Bb]  [C]
Copak [F]nemůže být mezi [A]ženou a mužem
[Bb]přátelství, kde není [C]nikdo nic dlužen?
[F] Prostě jen prosté [A]spříznění duší,
[Bb] aniž by kdokoli [C]cokoli tušil.

[F] Na na na ná na [A]na na na na ná na  
[Bb]na na na na ná nana.  [C]
[F] Na na na ná na [A]na na na na ná na  
[Bb]na na na na ná na na.  [C]

Já [F]mám, Marii, rád,[A] když má [Bb] moje bytí spád.[C]
Býti [F]věčně na cestác[A]h a k ránu [Bb]spícím plícím [C]život vdechovat.
[F] Nechtěj mě milovat, [A] nechtěj mě milovat, [Bb] nechtěj mě milovat.[C]
Já [F]mám, Marii, rád,[A] když má [Bb] moje bytí spád.[C]
Býti [F]věčně na cestác[A]h a k ránu [Bb]spícím plícím [C]život vdechovat.
[F]  [A]  [Bb]  [C]  [F]