Malagelo

Ivan Hlas
[G]  [C]  [D]  [G]  [C]  [D]
[G]  [C]  [D]  [G]  [C]  [D]
[G]  [C]  [D]  [G]  [C]  [D]

Já [G]potkal jsem tě na ulici,
[C]byla jsi [D] jako [G]dělo.[C]  [D]
A [G]do tmy svítilo tvoje mladý, [C]bílý,[D]
smělý [G]čelo.[C]  [D]
A [G]v podpaží sis nesla
svoje [C]oblíbený[D] Mala[G]gelo.

[G] Mala Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala a Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo.

Já [G]pozval jsem tě domů,
[C]tenkrát [D]se to ještě [G]smělo.[C]  [D]
A [G]tam jsem zjistil že máš hladký,
[C]bílý[D], smělý [G]tělo.[C]  [D]
A [G]k tomu jsme popíjeli
svoje [C]oblíbený [D] Mala[G]gelo.

[G]Mala Mala [C] Mala[D]gelo.
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala a Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo

Tak [G]puč mi, puč [C] Mala[D]gelo,
[G]puč mi, puč [C] Mala[D]gelo,
[G]puč mi, puč [C] Mala[D]geee[G]lo. [C]  [D]

[G]  [C]  [D]  [G]  [C]  [D]
[G]  [C]  [D]  [G]  [C]  [D]

Já [G]potkal jsem tě na ulici,
byla jsi [C]zase jako [D]dělo.[G]  [C]  [D]
A [G]do tmy svítilo tvoje mladý [C]bílý,
[D]smělý [G]čelo.[C]  [D]
A [G]v tašce si si nesla
svoje [C]oblíbený[D] Mala[G]gelo.

[G]Mala Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala a Mala [C] Mala[D]gelo,
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo.

Tak [G]puč mi, puč [C] Mala[D]gelo,
[G]puč mi puč [C] Mala[D]gelo.
[G]Puč mi, puč [C] Mala[D]ge[G]lo.
[G]Puč mi, puč [C] Mala[D]ge[G]lo.

[G]Mala Mala Mala Mala [C] Mala Mala[D]gelo
[G]Mala a Mala [C] Mala Mala[D]gelo
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala Mala Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala a Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala a Mala [C] Mala[D]gelo
[G]Mala Mala Mala [C]Mala Mala [D]geee[G]lo [D7]

Tak [G]puč mi, puč [C]Mala[D]gelo,
[G]puč mi puč [C]Mala[D]gelo.
[G]Puč mi, puč [C]Mala[D]geee[G]lo.