[Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]
[Dmi]Inu měl jsem [C]hezkou holku
[Dmi] jménem [C]Majolenku,
[Dmi]hezkou holku [C]Majolenku [Dmi]mít. [C]
[Dmi]Čert mě tu babu [C]nastrčil,
[Dmi]od Majolenky [C]odstrčil,
inu, [Dmi]měl jsem hezkou [C]holku Majo[Dmi]lenku,
[C] hezkou Majolenku [Dmi]mít.
[C]  [Dmi]   [G]  [F] [G]  [Dmi]Mít.
[C]  [Dmi]  [G]
[Dmi]Neťukej a [C]neťukej,
[Dmi] naši ještě [C]neležejí.
[Dmi] Neťukej a n[C]eťukej,
[Dmi] náš táta je [C]divokej.
[Dmi] Máme malou [C]lepenici,
[Dmi] je to slyšet [C]po sednici.
[Dmi] Neťukej a n[C]eťukej,
[Dmi] náš táta je [C]divokej.
[Dmi]Mít. [C]  [Dmi]   [G]  [F]  [G]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [G]

[Dmi]Počkej za rok, [C] za dvě léta,
[Dmi] zapomeneš [C]na hospodu.
[Dmi] Budeš doma [C]u svý ženy,
[Dmi] budeš doma [C]u svý ženy, zunkat vodu.
[Dmi] Počkej za rok, [C]za dvě léta,
[Dmi] zapomeneš [C]na muziku.
[Dmi] Bude ti ji [C]žena cinkat,
[Dmi] bude ti ji žena cinkat[C] na ja[Dmi]zyku.
[C]  [Dmi]   [G]  [F]  [G]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [G]
[Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [C]

[Dmi]Inu měl jsem [C]hezkou holku
[Dmi] jménem [C]Majolenku,
[Dmi]hezkou holku [C] Majolenku m[Dmi]ít. [C]
[Dmi] Kýž by si č[C]ert tu babu vzal
[Dmi]a já svou milou z[C]as dostal.
Inu [Dmi]měl jsem hezkou [C]holku Majo[Dmi]lenku,
[C] hezkou Majolenku [Dmi]mít. [C]  [Dmi]  
[C] hezkou Majolenku [Dmi]mít. [C]  [Dmi]  
[C] hezkou Majolenku [Dmi]mít. [C]  [Dmi]  
[C]  [Dmi]   [G]  [F]  [G]  [Dmi]  [C]  [Dmi]  [G]  [F]  [G] 
[C]  [Dmi]   [G]  [F]  [G]  [Dmi]  [C]  [Dmi]