Madgaléna (Marta Kubišová)

Marta Kubišová
[D]Aleluja, [E]alelu[D]ja-[A]a.
Zář sáronské růže je v ní, žár denice odpole[C#mi/G#]dní,
na rtech [F#mi]jejích réva [A7/E]sladká, nardem voní kůže hladká.
Jmenu[D]je se Magdaléna, není [D#dim]svatá, je jen žena.
Alel[A/E]u - [E7]  [A]ja.

Jak studnice bývá žena zámkem ctnosti uzam[C#mi/G#]čena,
přijde [F#mi]poutník, zmírá žízní, vodu [A7/E]žalář studně trýzní.
Žízeň [D]ztiší Magdaléna, není [D#dim]svatá, je jen žena.
Alel[A/E]u - [E7]  [A]ja.

Špatně luna hrozny hlídá, lišky vinic nedo[C#mi/G#]hlídá;
mužů [F#mi]těch je mnohem více, dala [A7/E]jim klíč od vinice.
Není [D]svatá je jen žena, proto [Hdim]hřeší Magdaléna.
Alel[E7sus4]u  -  [E7]  [A]ja.

Marně luna lišky stíhá, vinici už ne[C#mi/G#]ostříhá.
Slyším [F#mi]volat Farizeje: tato [A7/E]žena v peklo spěje!
Amen, [D]pravím, amen, stůjte, jste-li [Hmi]svatí, kamenujte.
Ale[E7]luj[A]a.

[D]Krása není [E]hříchem, hříchem [A]bývá přísný [F#mi]půst.
[D]Láska je jak [E]píseň, v níž se [A]mění žízeň [F#mi]úst.
[D]Aleluja [E]alelu[Asus4]ja-  [A]a.[D/A]  [A]

Nocí myrha hořce voní, tráva pláče, rosu [C#mi/G#]roní,
marně [F#mi]pastýř ovci hledá, luny [A7/E]svit se chytit nedá.
Vítr z [D]vinic tiše sténá: Magda[D#dim]léna, Magdaléna.
Ale[A/E]lu - [E7]   [A]ja.

Přísní soudci ženu jali, krásnou kadeř ostří[C#mi/G#]hali.
K praný[F#mi]ři ji městem vedou, odpu[A7/E]stit to nedovedou.
Mají [D]pro ni různá jména, jen ne[D#dim]slyší Magdaléna.
Ale[E7]lu - [A]ja.

Kámen z hory Olivetské bude pršet v zlobě [C#mi/G#]světské,
ústa, [F#mi]která líbávala, talár [A7/E]nutí aby lhala.
Ruka [D]něžná v roztoužení ta teď [Hmi]sahá po kameni.
Ale[E7]lu - [A]ja.

Jménem [A]lásky, jménem mládí, jménem dlaní, které [C#mi/G#]hladí,
jménem [F#mi]noci, která spí, jménem [A7/E]srdce, kterým bdí,
amen, [D]pravím, amen, stůjte, jste-li [Hmi]svatí, kamenujte.
Ale[E7]lu - [A]ja.

[D]Krása není [E]hříchem, hříchem [A]bývá přísný [F#mi]půst.
[D]Láska je jak [E]píseň, v níž se [A]mění žízeň [F#mi]úst.
[D]Aleluja [E]alelu[Asus4]ja.  [A] [D]Aleluja [E]alelu[Asus4]ja.  [A]
[D]Aleluja [E]alelu[Asus4]ja.   [A]