[Hmi]   [Hmi/A]    [Hmi/G]    
[Hmi]   [Hmi/A]    [Hmi/G]    [Hmi/A]
[Hmi]   [Hmi/A]    [Hmi/G]    [Hmi/A]
[Hmi]Jdou houfy [Hmi/A]žen zklama[Hmi/G]ných jak průvod, [Hmi/A]
[Hmi] každá [Hmi/A]halí  [Hmi/G]svoji tvář. [Hmi/A]
[Hmi]Jdou slepě [Hmi/A]jdou,
snad [Hmi/G]mají i důvod, [Hmi/A]
[Hmi] někdo [Hmi/A]skříp a [Hmi/G]potom šláp. [Hmi/A]
[Hmi]   [Hmi/A]    [Hmi/G]    [Hmi/A]
[Hmi]   [Hmi/A]    [Hmi/G]    [Hmi/A]
[Hmi]Jdou těla [Hmi/A]žen, když [Hmi/G]vítr jim fouká [Hmi/A]
[Hmi] a já [Hmi/A]stojím [Hmi/G]opodál.  [Hmi/A]
[Hmi] Jedný z [Hmi/A]nich spad zá[Hmi/G]voj koukám, [Hmi/A]
[Hmi] že snad [Hmi/A]jí i   [Hmi/G]měl bych znát. [Hmi/A]

[Hmi]Víš svý [D] Lucie, [A]pár zásahů už máš.[G]  [F#]
[Hmi]Víš svý [D] Lucie, [A]co s tímhle, co s tímhle naděláš.[G]  [F#]
[Hmi]   [Dmi]   [A]  [G]  [F#]
[Hmi]   [Dmi]   [A]  [G]  [F#]
[Hmi]Jdou houfy [Hmi/A]žen zraně[Hmi/G]ných a prázdných[Hmi/A]
[Hmi] jako [Hmi/A]dávný  [Hmi/G]procesí. [Hmi/A]
[Hmi] Já oběť [Hmi/A]beránčí sám v [Hmi/G]sobě mám z [Hmi/A]nich, 
[Hmi] no tak [Hmi/A]co ti je [Hmi/G]Lucie.  [Hmi/A]

[Hmi]Víš svý [D] Lucie, [A] pár zásahů už [G]máš.  [F#]
[Hmi]Víš svý [D] Lucie, [A] co s tímhle, [G]co s tím[F#]hle naděláš.
[Hmi]   [Dmi]   [A]   [G]  [F#]
[Hmi]   [Dmi]   [A]   [G]  [F#]   [Hmi]