[C]  [Emi]   [Ami]   [F]  [C]  [Emi]   [Ami]   [F]  
[C] Ťažko sa [Emi]hľadajú slová, [F]vždy keď strácam sm[C]ěr, 
skúšam to [Emi]zas a znova, môj [F]život nie je fér.[C]
Čekáš na d[Ami]alší šanci, o [F]výzvě k tanci sníš[C],
čekáš na d[Ami]alší oheň, [F]který zapál[C]íš.
[Dmi] Vždyť stačí přece málo, [F] aby zas slnko hrialo.

Sme [C]zdá se, pro sebe [Emi]stvoření, 
jsme v sítích [Ami]loveni a [F]skrýváme se v slovech.
[C]Zdá sa, že sme si[Emi] súdení, 
sme lovci l[Ami]ovenie, a[F]si to bude love.

([C]uuuuu[Emi] uuu[Ami]uu) ...a[F]si to bude love...
([C]uuuuu[Emi] uuu[Ami]uu) ...a[F]si to bude love...

[C] Stále sa [Ami]dejú věci, [F]ako sa majú dia[C]ť,
tak žiadne [Ami]kecy, život [F]letí ako má[C].
Není čas [Ami]na lítost, teď p[F]říležitost máš[C],
není čas z[Ami]trácet čas, [F] minulost už smaž.[C]
[Dmi] Vždyť stačí přece málo, [F] aby zas slnko hrialo.

Sme [C]zdá se, pro sebe [Emi]stvoření, 
jsme v sítích [Ami]loveni a [F]skrýváme se v slovech.
[C]Zdá sa, že sme si[Emi] súdení, 
sme lovci l[Ami]ovenie, a[F]si to bude love.

Sme [C]zdá se, pro sebe [Emi]stvoření, 
jsme v sítích [Ami]loveni a [F]skrýváme se v slovech.
[C]Zdá sa, že sme si[Emi] súdení, 
sme lovci l[Ami]ovenie, a[F]si to bude love.


([C]uuuuu[Emi] uuu[Ami]uu) ...a[F]si to bude love...
([C]uuuuu[Emi] uuu[Ami]uu) ...a[F]si to bude love...
[C]  [Emi]   [Ami]   [F]  [C]  [Emi]   [Ami]   [F]