[Dmi]   [Bb]  [Gmi]   [A]
[Dmi]   [Bb]  [Gmi]   [A]
Doho[Dmi]řívá a ztrácí [Bb]jas, 
dohoří[Gmi]vá to léto [A]krás. 
Čas krásných [Dmi]slz, 
čas něžnos[Bb]tí, 
zářících [Gmi]hvězd a marnos[A]tí. 

Dohoří[Dmi]vá a ztrácí [Bb]žár, 
já z léta [Gmi]mám vzpomínek [A]pár. 
Pod oknem [Dmi]mým
pocestní [Bb]jdou, 
zpívají [Gmi]si a tancu[A]jou. 

[Dmi]Léto, léto mý,
jenom jednou jsem to léto [A]tančila. 
Léto nádherný, 
strašně ráda bych ty chvíle [Dmi]vrátila. 
Léto, léto mý,
všechno zdá se mi najednou [A]vzácnější. 
Léto kouzelný, 
letos musíš být tisíckrát [Dmi]krásnější. 

[Bb]  [Dmi]   [Hdim7]    [A]  [Dmi]
Melodi[Dmi]e těch letních [Bb]dnů 
ve vzpomín[Gmi]kách si přehrá[A]vám.
Potichu [Dmi]jsem, už je mi [Bb]líp, 
venku je [Gmi]mráz, já léto [A]mám. 

[Dmi]Léto, léto mý,
jenom jednou jsem to léto [A]tančila. 
Léto nádherný, 
strašně ráda bych ty chvíle [Dmi]vrátila. 
Léto, léto mý,
všechno zdá se mi najednou [A]vzácnější. 
Léto kouzelný, 
letos musíš být tisíckrát [Dmi]krásněj[H]ší. 

[Emi]   [H]  [Emi]
Léto, léto mý,
všechno zdá se mi najednou [H]vzácnější. 
Léto kouzelný, 
letos musíš být tisíckrát [Emi]krásnější. [C]  [Emi]   [C#dim7]    [H]  [Emi]