Láska umí víc

Lucie Vondráčková
[G]Znát tě umí [C/G]víc, 
ta na tis[G]íce hvězd Ti [Emi]dá [D]vá. 
[C]Tmou Tě nepřes[Emi]tá - [D]vá [G]vést.
[C]  
[G]Nést se řekou [C/G]dál, doplout až [G]tam, 
kde sílu [Emi]ztrá[D]cí. 
[C]K mořím se rozzá[Emi]ří, [D]dia[G]dém. 
[C]  [G]
Co [Emi]zvládáš cestou [A]dlouhou, [C]vůlí, [G/H]touhou, 
[Emi]bouře neod[F]fouknou 
V nich [D]ať nám vlny vír [D7/C]tváře rozednívá 
[Hmi]samá voda jenže [D/A]přihořívá 

[Bb]Láska umí [Eb/Bb]víc ta na ti[Bb]síce hvězd Ti [Gmi]dá [F]vá,
[Eb]nás tmou nepře[Gmi]stá - [F]vá [Bb]vést.

Ty [Gmi]máš dost [C]odhodlání 
Já [Bbsus4]jen za tebou hloubkou ztracenou chci plout, 
Zkou[Bb]ším co to dá, být za vodou ve dvou. 
[Gmi]Nás nic neza[Ab]chrání 
A [F]čím šíř ona nám hráze [F7/Eb]otevírá 
v [Dmi]nás obou se zvon už [F/C]rozeznívá. 
[Bb]   [Eb]   [Bb]   [Gmi]  [F]
[Eb]   [Gmi]  [F]  [Bb]   [Bbsus4]    [Bb]   [Ami]
Ty [Gmi]máš dost [C]odhodlání, [Eb]já mám [Bb/D]přání. 
[Gmi]Nás nic neza[Ab]chrání 
A [F]čím šíř ona nám hráze [F7/Eb]otevírá 
v [Dmi]nás obou se zvon už [F/C]rozeznívá. 

[Bb]Láska umí [Eb/Bb]víc ta na ti[Bb]síce hvězd Ti [Gmi]dá - [F]vá,
[Eb]nás tmou nepře[Gmi]stá - [F]vá [Bb]vést.

Ty [Gmi]máš dost [C]odhodlání, [Eb]já mám [Bb/D]přání. 
[Gmi]Nás nic neza[Ab]chrání 
A [F]čím šíř ona nám hráze [F7/Eb]otevírá 
v [Dmi]nás obou se zvon už [F/C]rozeznívá. 

[Bb]Láska umí [Eb/Bb]víc ta na ti[Bb]síce hvězd Ti [Gmi]dá - [F]vá,
[Eb]nás tmou nepře[Gmi]stá - [F]vá [Bb]vést.