[C]  [Emi]   [C]  [G]  [Ami]   [F]  [G]  [C]
Když v [C]Laredu [Emi]tenkrát jsem v [C]ulicích [G]brouzdal, 
když v [C]Laredu [F]tenkrát jsem [C]poprvé [G]byl, 
já [C]kovboje [Emi]zahlíd', byl [C]přikrytej [G]plátnem, 
tím [Ami]běloučkým [F]plátnem, co [G]studí jak [C]jíl. 
 
Ať [C]píšťaly [Emi]kvílí a [C]bubny v tu [G]chvíli 
ať [C]zadrnčí v [F]pohřebním [C]průvodu [G]mým, 
tam v [C]údolí [Emi]u nás mě [C]přikrejte [G]hlínou, 
jsem [Ami]mladičkej [F]kovboj a [G]chybil jsem, [C]vím. 

Šest [C]hazardních [Emi]hráčů ať [C]vezme mou [G]rakev, 
šest [C]kovbojů [F]zazpívá [C]nad hrobem [G]mým, 
a [C]vemte mě [Emi]na hřbitov, [C] zahažte [G]hlínou, 
jsem [Ami]kovboj a [F]hodně jsem [G]chybil, já [C]vím. 

Šest [C]veselých [Emi]kovbojů [C] ponese [G]rakev, 
šest [C]nejhezčích [F]dívek mě [C]doprovo[G]dí, 
a [C]kytici [Emi]růží mi [C]na rakev [G]dejte, 
ať [Ami]hroudy tak [F]prudce mě [G]neuho[C]dí.
[Emi]  [C]  [G]  [Ami]  [F]  [G]  [C]