Laciný víno

Jaroslav Samson Lenk, Máci
[C]  [C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [Ami7/F#]     [G7]
[C]  [C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [Ami7/F#]     [G7]
[C]Po noci [C/H]krátké a [Ami]po milo[Ami7/G]vání 
[Ami7/F#]zbylo mi málo, jen hlava v dlaních, 
[C]co bolí, [G7] to je to laciný [C]víno, [G7] 

[C]po noci [C/H]plné n[Ami]cigaret [Ami7/G]kouře, 
[Ami7/F#]byls' jako tajfun, já jako bouře, 
[C]to bolí, [G7] to je to laciný [C]víno. 

[E] Teď jenom matně v [E7]hlavě mi svítá, 
[Ami7]útržky večera vytanou, 
[E] tak jako stébla se [E7]tonoucí chytá, 
[Dmi]hledám tvou [A+]adresu [Dmi7]napsa- [G7]nou, 

[C]napsals' ji [C/H]sirkou [Ami]vypá- [Ami7/G]lenou 
na [Ami7/F#]krabičku cigaret zpola plnou, 
k [C]ránu [G7] pilo se laciný [C]víno. [G7] 

[C]Večery [Cmaj7/H]fajno -  [Ami7]vý,  [Ami7/G]     [Ami7/F#]u láhve litro[G7]vý 
se [C]milují [Cmaj7/H]namát - [Ami7]kou  [Ami7/G]     [Ami7/F#]holky, co málo [G7]ví, 
[E] když hlava [E7]potom [Ami7]bolí ráno 
a [Dmi7]spát se chce, je [G7]nedospáno, 
[C]večery [Cmaj7/H]fajno -  [Ami7]vý tak [Ami7/G]končí - [Ami7/F#]vaj', 
[G] to je to laciný [C]víno. 

[C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [D7]   [G7]
[C]  [C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [D7]   [G7]

[C]Po noci [C/H]krátké a [Ami]po milo[Ami7/G]vání 
[Ami7/F#]zbylo jí málo, jen hlava v dlaních, 
[C]co bolí, [G7] to je to laciný [C]víno. [G7] 

[E] Teď jenom matně v [E7]hlavě mi svítá, 
[Ami7]útržky večera vytanou, 
[E]tak jako stébla se [E7]tonoucí chytá, 
[Dmi]hledám tvou [A+]adresu [Dmi7]napsa- [G7]nou. 

[C]Adresu [C/H]někdo mi [Ami]vynesl s [Ami7/G]košem, 
[Ami7/F#]tak vidíš, holka, rázem je po všem, 
[C]to bolí, [G7] to je to laciný [C]víno. [G7]

[C]Večery [Cmaj7/H]fajno -  [Ami7]vý,  [Ami7/G]     [Ami7/F#]u láhve litro[G7]vý 
se [C]milují [Cmaj7/H]namát - [Ami7]kou  [Ami7/G]     [Ami7/F#]holky, co málo [G7]ví, 
[E] když hlava [E7]potom [Ami7]bolí ráno 
a [Dmi7]spát se chce, je [G7]nedospáno, 
[C]večery [Cmaj7/H]fajno -  [Ami7]vý tak [Ami7/G]končí - [Ami7/F#]vaj', 
[G] to je to laciný [C]víno. 

[C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [Ami7/F#]     [G7]
[C]  [C/H]   [Ami]   [Ami7/G]     [Ami7/F#]     [G7]
[C]  [Cmaj7]