Kronikář

Roman Dragoun
[Dmi]   [C]  [Dmi]   [Bb]  [Dmi]
[Dmi] Kronikář jednou se slzou v oku
[C] a to ani ne za sto roků
[Dmi] psát bude našich věků [Bb]sled.

[Dmi] Nevěřil v Boha chudák děd,
[C/E] bolesti neznal cenu ani
[F] a konec viděl v umírání,
[Gmi] s myšlenkou neznal [F]zacházet. [C/E]

[Dmi] Pokrokem dobu temna hlásal,
[C] nad horou zbraní ryčně jásal,
[Dmi] uměním drzost lemplů [Bb]zval.

[Dmi] Hřbet před tyrany ohýbal,
[C/E] pro šlechetnost znal výsměch pouze,
[F] lež, sebevraždu - východ z nouze
[Gmi] a do bahna strh ideál.

[Bb] Je tolik krás,[C] že [Dmi]tisíc let [C]nestačí [Bb]na přehled.
Je pev[C]ný [Dmi]řád a [C/E]platí [F]napořád
[Bb] v příro[C]dě, v srd[Dmi]ci, [C] [Bb]ve vesmíru,
že máme všeho [C]hojnou [Dmi]míru
a ještě [C/E]větší [F]tisíckrát.
[Dmi]   [C]  [Dmi]   [Bb]  [Dmi]   

[Dmi] Modlitba slz a mučedníků,
[C7] buď za to Bohu tisíc díkú,
[Dmi] oheň, co čistí zlatý [Bb]prut
[Dmi] nastolí pravdu, kde byl blud.
[C/E] Prorvalo slunce svazkem světla
[F] pevnosti mračen, země vzkvetla,
[Gmi] řád svobody byl vůlí s[F]kut. [C/E]

[Bb] Je tolik krás,[C] že [Dmi]tisíc let [C]nestačí [Bb]na přehled.
Je pev[C]ný [Dmi]řád a [C/E]platí [F]napořád
[Bb] v příro[C]dě, v srd[Dmi]ci, [C] [Bb]ve vesmíru,
že máme všeho [C]hojnou [Dmi]míru
a ještě [C/E]větší [F]tisíckrát.

[Dmi] Kronikář dopsal epizodu,
[C] k hvězdnému zdroji zdvihl zrak.
[Dmi] Vy šťastné matky šťastných [Bb]rodů,
[Dmi] vy víte již, co bude pak.
[C] Věk příští na vás pěje ódu
[F] vítězným bojem za svobodu,
[Gmi] orchestrem dějů [C/E]Božích ság.[C]

[Bb] Je tolik krás,[C] že [Dmi]tisíc let [C]nestačí [Bb]na přehled.
Je pev[C]ný [Dmi]řád a [C/E]platí [F]napořád
[Bb] v příro[C]dě, v srd[Dmi]ci, [C] [Bb]ve vesmíru,
že máme všeho [C]hojnou [Dmi]míru
a ještě [C/E]větší [F]tisíckrát.

[Bb] Je tolik krás,[C] že [Dmi]tisíc let [C]nestačí [Bb]na přehled.
Je pev[C]ný [Dmi]řád a [C/E]platí [F]napořád
[Bb] v příro[C]dě, v srd[Dmi]ci, [C] [Bb]ve vesmíru,
že máme všeho [C]hojnou [Dmi]míru
a ještě [C/E]větší [F]tisíckrát.