[Emi]  [D]  [G]  [C]  [Emi]   [D]  [Ami]
[Emi]  [D]  [G]  [C]  [Emi]   [D]  [Ami]
[Emi]Možná, [D]možná že ten [G]kříž, co ty [C]víš, 
[Emi]táhneš, že tě [D]chce mít mnohem [Ami]blíž. 
A [Emi]možná, [D]že se odvá[G]žíš, opus[C]tíš 
tuhle [Emi]skrýš budeš [D]čímkoli. [Ami]

Celou píseň mají k dispozici pouze předplatitelé.

Roční
390 Kč
Měsíční
39 Kč