[Emi]  [D]  [G]  [C]  [Emi]   [D]  [Ami]
[Emi]  [D]  [G]  [C]  [Emi]   [D]  [Ami]
[Emi]Možná, [D]možná že ten [G]kříž, co ty [C]víš, 
[Emi]táhneš, že tě [D]chce mít mnohem [Ami]blíž. 
A [Emi]možná, [D]že se odvá[G]žíš, opus[C]tíš 
tuhle [Emi]skrýš budeš [D]čímkoli. [Ami]

A to tě [Hmi]vystřelí do úplné d[C]álky, 
[D]lidi budou kolem cesty stát, ptát se proč [G/H]nezastavíš? [C]
Z budoucí v[G/H]álky, přijde ti ú[D]plně nový, 
neobnošený kříž[Csus2], zas z[Ami]pátky. 

[Emiadd9] Což vlastně znamená, že [D]se ho nikdy nezba[Ami]víš. 

Dost [Emi]možná, [D]že je ten tvůj [G]kříž, co ty víš, [C]
přesně tak [Emi]velký, jak vel[D]ký si vymy[Ami]slíš. 
A [Emi]možná, [D]dá se ti už [G]říct, tušíš?[C]
Teď ho [Emi]pustíš, necháš [D]ležet kdeko[Ami]li. 

A to tě [Hmi]vystřelí do úplné d[C]álky, 
[D]lidi budou kolem cesty stát, ptát se proč [G/H]nezastavíš? [C]
Z budoucí v[G/H]álky, přijde ti ú[D]plně nový, 
neobnošený kříž[Csus2],  [Ami]  zas z[D]pátky. 
[G/H]  [C]  [Ami]   [D]  [G/H]  [C]  [Ami]   [D]  [G/H]  [C]  [Ami]   [D]
[G/H]  [C]  [Ami]   [D]  [G/H]  [C]  [Ami]   [D]