Kousek mýho já

Vlasta Horváth
[Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]  [D]  [Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]  [Ami]  
[Emi]Kousek [G]mýho [C]já bude [D]dál [C] v tobě růst,
[Emi]s láskou [G]podlé[C]hám pohy[D]bům [C]očí, úst.
[Emi]Hlídám [G]spánek [C]tvůj, abych [D] byl [C] k tobě blíž,
Ty [Emi]máš ten [G]zvláštní [C]dar, duši [D]mou [C] probouzíš.[Ami]

Znovu zase [C]dýchám, [D] znovu nachá[Emi]zím [G]
naději a [C]lásku tam v hlubi[D]nách, ve světle očí [Ami]tvých.
Znovu zase [C]dýchám[D] a sebe pozná[Emi]vám,[C]
otevřenou [Ami]náruč mám doko[D]řán…
[Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]  [D]  [Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]  [Ami]  
[Emi]Prázdný [G]dny jsou [C]jen vzpomí[D]nkou [C]vzdálenou,
[Emi]cítím [G]klid a [C]mír v sr[D]dci svém[C] najednou.
[Emi]Náhle [G]mám chuť [C]žít o dost [D]víc [C] než kdy dřív,
Ty [Emi]máš ten [G]zvláštní [C]dar, duši [D]mou [C]probouzíš.[Ami]

Znovu zase [C]dýchám, [D] znovu nachá[Emi]zím [G]
naději a [C]lásku tam v hlubi[D]nách, ve světle očí [Ami]tvých.
Znovu zase [C]dýchám[D] a sebe pozná[Emi]vám,[C]
otevřenou [Ami]náruč mám doko[D]řán…

[C] Jsem připravený [D]nést tě na rukou,[Emi]
pevně držet [G]stráž vždy nad tebou.
[C] Slzy osu[D]ším z tvojich tváří,[Emi] z tvojich tváří.
[C] Zaženu zlý [D]sny, smutek, strach a pláč.
[Emi] A půjdu vždycky [C]tam, odkud zavoláš,
[Ami] v mým srdci máš svoje místo, ty [D]víš, že máš.

Znovu [G/H]zase [C]dýchám, [D] znovu nachá[Emi]zím [G]
naději a [C]lásku tam v hlubi[D]nách, ve světle očí [Ami]tvých.
Znovu zase [C]dýchám[D] a sebe pozná[Emi]vám,[C]
otevřenou [Ami]náruč mám doko[D]řán…
[Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]  [D]  [Emi]   [G]  [C]  [D]  [C]