Koukejte vycouvat

[Eb]  [Bb7]   [Eb]  [Bb7]   [Eb]  [G]
[Cmi]   [G7]  [Cmi]   [G7]  [Fmi]   [G]  [Cmi]   [C]
[Fmi]   [G]  [Cmi]   [Bb7]
[Eb]  [Bb7]   [Eb]  [Bb7]
[Eb]Koukejte vycouvat, já před váma tu dávno byl,
[Bb7]nechtějte, abych se na vás rozzlo[Eb]bil.[Bb7]
[Eb]Čekal jsem, až ten pán místo pro mě vytvoří,
[Bb7]chtěl jsem tam zacouvat, vše pro mě hovo[Eb]ří.[G]

[Cmi]Tváříte se, že mě nesly[G7]šíte...
[Cmi]Dobrá, zkuste tedy odejít,[G7]
[Fmi]vaše auto, [G]až se navrá[Cmi]títe,[C]
od [Fmi]desetníku [G]bude rýhu [Cmi]mít.[Bb7]

[Eb]Když ten chlap odešel, odplaty čas nadešel,
[Bb7]já jemu s korunou auto obe[Eb]šel.[Bb7]
[Eb]Číhal však za rohem, čekal, jak se zachovám,
[Bb7]přešel mi po střeše, z auta ruinu [Eb]mám.[G]

[Cmi]Náladu jsem přestal mít na [G7]fóry,
[Cmi]před očima se mi zatmě[G7]lo,
[Fmi]vykop' jsem mu [G]oba reflek[Cmi]tory,[C]
[Fmi]pak už bylo [G]tělo na tě[Cmi]lo. [Bb7]

[Eb]A tak primář kliniky s profesorem matiky
[Bb7]váleli se po zemi, žádný cavy[Eb]ky. [Bb7]
[Eb]Oba starší pánové poté, když je zabásli,
[Bb7]po právu si přibližně stejně vyfá[Eb]sli. [Bb7]  [Eb]