Kořala

Divokej Bill
[Hmi]   [D]  [A]  [E]
[Hmi]   [D]  [A]  [E]
Moje žena říka[Hmi]la,
život je krásnej, užívej.[D]
I když jsi trochu kořala,[A]
přesto jsem si tě vza[G]la.
Na kytaru do rá[Hmi]na
hraj a zpí[D]vej nánana,
hraj a zpí[A]vej,
to vždycky jsem si přá[G]la.
[Hmi]   [D]  [A]  [E]
Nikdy neubírej [Hmi]plyn
na cestě za ště[D]stím,
cestě za inspira[A]cí,
ta šance se [G]nevrací.
A taky necou[Hmi]vej
i když to budou chtít[D] a oni budou,
až ti bude ou[A]vej, o mě se můžeš o[G]přít.

Co chceš si [A]přej a já to [C#mi]udělám,
ty jsi můj [F#mi]snílek [E]a život [D]flám
veli[A]kej (velikej), kde všechno mů[C#mi]žem mít,
nic víc nemu[F#mi]síme, [E]akorát [D]žít!!!
[Hmi]   [D]  [A]  [E]
[Hmi]   [D]  [A]  [E]
Taky jsem ti chtěla [Hmi]říct,
že tě budu milo[A]vat,
takovýho jakej jsi,
úplně [Hmi]nejvíc.
Jediný, co za to chci,
abys mě měl [D]taky rád,
takovou jaká[A] jsem,
věrně a na[G]pořád!

Co chceš si [A]přej a já to [C#mi]udělám,
ty jsi můj [F#mi]snílek [E]a život [D]flám
veli[A]kej (velikej), kde všechno mů[C#mi]žem mít,
nic víc nemu[F#mi]síme, [E]akorát [D]žít!!!

Co chceš si [F#mi]přej (co chceš si přej) a já to [A]udělám,
ty jsi můj [E]snílek a život [Hmi]flám
velik[F#mi]ej (velikej), kde všechno mů[A]žem mít,
nic víc nemu[E]síme, akorát [Hmi]žít!!!

Akorát [A]žít a já to [C#mi]udělám!
Ty jsi můj [F#mi]snílek [E]a život [D]flám
vel[A]ikej (velikej), kde všechno mů[C#mi]žem mít,
nic víc nemu[F#mi]síme, [E]akorát [D]žít!!! (Akorát [F#mi]žít)
[A]   [E]   [Hmi]