Koně se také střílejí

Michal Penk
[E]  [A/E]   [H/E]   [A/E]
[E]  [A/E]   [H/E]   [A]  [E/G#]   [F#mi]
[E]Já svět oblohy a [A/E]větru znám,
i [H]tahle píseň [C#mi]vznikla [H]tam,[A]
nikde tak [D]tóny neznějí.[Hsus4]    [H]
[E]V koních je něco po čem [A]toužíme,
jak [H]závodníci [C#mi]vzpomí[H]nek, [A]
koně se [D]taky stříle[Hsus4]jí.   [H]

A tak [A]lidi svoje [G#mi]touhy sedla[F#mi]jí,
a jen [A]na svůj velkej [G#mi]dostih čeka[F#mi]jí,
pak jak [A]blázni ženou [G#mi]touhy tryskem,
[F#mi] bez milosti štvou je [C#]za svým ziskem,
[D]a když upadnou[C#mi], ztracený [H]jsou.
[A]  [E/G#]    [F#mi]    
[E]Braň! Braň mi [H/D#]volnost mou,
[G#] jako vítr s [C#mi]obloh[C#mi/H]ou
[F#/A#] patří mi [H]volnost koní,
[G#] těch co se s [C#mi]větrem [H/D#]honí.
[E]Braň! Duši [H/D#]mou mi braň!
[G#] Moje lidský [C#mi]já mi [C#mi/H]chraň!
[F#/A#] Touhy co [H]můj běh změní,
[G#] co padnou [C#mi]vysílením. [Amaj7]
Ty [E/G#]nes - [F#mi]tří - [E]lej.
[A/E]   [H/E]   [A/E]
[E]  [A/E]   [H/E]   [A]  [E/G#]   [F#mi]
[E] Lidi propadají [A]závodům,
o [H]nejkrásnější [C#mi]vůz a [H]dům, [A]
v zrcadlech [D]tvář svou shlížejí.[Hsus4]    [H]
[E] Vlastnit míň než druzí [A]nesnesou,
těch [H]lidí touhy [C#mi] koně [H]jsou, [A]
koně se [D]taky střílejí.[Hsus4]    [H]

A tak [A]aniž se jim v [G#mi]tváři pohne [F#mi]sval,
nutí [A]bičíkem svý [G#mi]touhy běžet [F#mi]dál,
pak jak [A]blázni ženou [G#mi]touhy tryskem,
[F#mi] bez milosti štvou je [C#]za svým ziskem,
[D]a když upadnou,[C#mi]  ztracený [Hmi]jsou.
[A]  [E/G#]    [F#mi]  
[E]Braň! Braň mi [H/D#]volnost mou,
[G#] jako vítr s [C#mi]obloh[C#mi/H]ou
[F#/A#] patří mi [H]volnost koní,
[G#] těch co se s [C#mi]větrem [H/D#]honí.
[E]Braň! Duši [H/D#]mou mi braň!
[G#] Moje lidský [C#mi]já mi [C#mi/H]chraň!
[F#/A#] Touhy co [H]můj běh změní,
[G#] co padnou [C#mi]vysílením. [A]
Ty [E/G#]nes - [F#mi]tří - [E]lej.
[A/E]   [H/E]   [A/E]Ty nestří[E]lej.
[A/E]   [H/E]   [A]  Ty nestří[E]lej.
[H/D#]   [G#]  [C#mi]   [C#mi/H]    [F#/A#]   [H]  [G#]   [C#mi]