Komáři se ženili

Česká lidová
[Bb]Komáři se ženili, [F]bzum, bzum, [Bb]ženili,
kapky vína neměli, [F]bzum, bzum, [Bb]neměli.

[Eb]Komáři se ženili, ženili, [Bb]kapky vína [F]nemě[Bb]li.
[Eb]Komáři se ženili, ženili, [Bb]kapky vína [F]nemě[Bb]li.

[Bb]Přiletěl k nim slavíček, [F]bzum, bzum, [Bb]slavíček,
přines vína žejdlíček, [F]bzum, bzum, [Bb]žejdlíček.

[Eb]Přiletěl k nim slavíček, slavíček,
[Bb]přines vína [F]žejdlí[Bb]ček.
[Eb]Přiletěl k nim slavíček, slavíček,
[Bb]přines vína [F]žejdlí[Bb]ček.

[Bb]Komáři se opili, [F]bzum, bzum, [Bb]opili,
až komára zabili, [F]bzum, bzum, [Bb]zabili.

[Eb]Komáři se opili, opili,
[Bb]až komára [F]zabi[Bb]li.
[Eb]Komáři se opili, opili,
[Bb]až komára [F]zabi[Bb]li.

[Bb]Komár leží v komoře, [F]bzum, bzum v [Bb]komoře,
muška pláče na dvoře,[F] bzum, bzum, [Bb]na dvoře.

[Eb]Komár leží v komoře, v komoře,
[Bb]muška pláče [F]na dvoř[Bb]e. 
[Eb]Komár leží v komoře, v komoře,
[Bb]muška pláče [F]na dvoř[Bb]e.

[Bb]Neplač muško, co ti je, [F]bzum, bzum, c[Bb]o ti je,
vždyť ti komár ožije, [F]bzum, bzum, [Bb]ožije.

[Eb]Neplač muško, co ti je, co ti je,
[Bb]vždyť ti komár [F]oži[Bb]je.
[Eb]Neplač muško, co ti je, co ti je,
[Bb]vždyť ti komár [F]oži[Bb]je.

[Bb]Těžké jeho ožití, [F]bzum, bzum, [Bb]ožití,
když je na smrt zabitý, [F]bzum, bzum, [Bb]zabitý.

[Eb]Těžké jeho ožití, ožití,
[Bb]když je na smrt [F]zab[Bb]itý.
[Eb]Těžké jeho ožití, ožití,
[Bb]když je na smrt [F]zab[Bb]itý.

[Bb]Sádlo z něho vybrali, [F]bzum, bzum, [Bb]vybrali,
za pět zlatých prodali, [F]bzum, bzum, [Bb]prodali.

[Eb]Sádlo z něho vybrali, vybrali,
[Bb]za pět zlatých [F]proda[Bb]li.
[Eb]Sádlo z něho vybrali, vybrali,
[Bb]za pět zlatých [F]proda[Bb]li.