Kolotoč

Hana Hegerová
[Ami]  [Hdim]   [Ami/C]   [E7/H]   [Ami]   [G#dim]   [Ami]   [E]  [Ami]
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[Ami]Podobná kmenům v peře[Hdim]jích
rozbila náruč veře[Ami/C]jí
a hrnula se bez pta[Hdim]ní
na naše první setká[Ami]ní.
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[E] S očima zvířat v amoku
nás popadala za ru[Ami]ku
a tvrdila nám, bůhví[A/C#]proč,
že celý svět je [Dmi]kolotoč, [E]
[Ami]že celý [Fmaj7]svět je kolo[Dmi]toč.
...Svět naje[E]dnou byl kolo[Ami]toč.
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[Ami]Podobná velké opi[Hdim]ci
skákala napříč ložni[Ami/C]cí
a někdy brala do pěs[Hdim]tí
mosazné příčky pele[D#mi]stí.  [Ami/E]
[E] A taky brala na váze,
vždyť nepoznala nesná[Ami]ze.
Spíše než třeba hově[A7/C#]zím
lze tučnět tukem ilu[Dmi]zí,  [E]
[Ami]lze tučnět tukem iluzí.
...Tučněla [E]tukem ilu[Ami]zí.
[Ami]  [Hdim]   [Ami/C]   [E7/H]   [Ami]   [G#dim]   [Ami]   [E]  [Ami]
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[Ami]A tak jsme jednou pro změ[Hdim]nu
změnili její domé[Ami/C]nu.
Z ložnice všechno odne[Hdim]sla
si k televizi do křes[Ami]la.
[E] Brávala z vázy na krbu
uvadlou růži do zu[Ami]bů.
Jenomže namodralý [A/C#]svit
nemoh tu kytku [Dmi]oživit,[E]
[Ami]nemoh tu [Fmaj7]kytku oži[Dmi]vit.
...Mnohé už [E]nešlo oživ[Ami]it.
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[Ami]Ta její tloušťka enorm[Hdim]ní
je věcí dávno zašlých [Ami/C]dní.
Dnes bledá je a vych[Hdim]rtlá,
schoulená v koutech, kde je [D#dim]tma. [Ami/E]
[E]Už neudrží ani květ,
má katar z našich ciga[Ami]ret
a pokroucená bole[A7/C#]stí
čeká jen ránu [Dmi]z milosti. [Ami/E]   [E]
..[Ami].Už jenom ránu z milo[E]sti.
[Ami]  [Hdim]   [Ami/C]   [E7/H]   [Ami]   [G#dim]   [Ami]   [E]  [Ami]
[Ami7]   [Ami6]   [Ami6-]
[Ami]Sedíme metr od s[Hdim]ebe
a to je dál než do ne[Ami/C]be.
Myslíme možná na to[Hdim]též
a šeptáme si marně: [Dmi] Kéž...
[E] Podobná kmenům v peřejích
rozbije náruč veře[Ami]jí
a pohrne se bez pta[A7/C#]ní
na naše nové [Dmi]setkání,[Ami/E]   [E]
[Ami]  [Fmaj7]
[Dmi]na naše [E]nové setká[Ami]ní.
[Hdim]   [Ami/C]   [E7/H]   [Ami]   [G#dim]   [Ami]   [E]  [Ami]