Kocour se schoulil na Tvůj klín

Petr Hapka
[C]  [Csus4]   [C]
Kocour se schoulil na Tvůj klín,
u nohou [G/H]spí Ti dalma[Ami]tin [G/H]   [C]
v pozici lvů, co zdobí[C/E] banku.[F]
I sama noc má na kahá[C/E]nku,
jen Ty se ještě bráníš [Dmi]spánku
a [C]síle starých [G7]vín.

Jak dlouho to však vydr[C]žíš?
Už na kostele [G/H]zlátne [Ami]kříž... [G/H]   [C]
Ne, ani jeho svatá [C/E]zá - [F]ře
nenajde důlek do polštá[C/E]ře,
natož pak obrys mužské tvá[Dmi]ře.
A [C]ty to dobře [G7]víš.

Má [Fmaj7]krásko s přetěžkými [C]víčky,
[Fmaj7]snad je Tvůj rytíř [C]na cestách,
[F]snad si Tvou krajkou [C]od spodnič[Ami]ky
stírá [Dmi]prach [G7] na ces[C]tách.
[Csus4]    [C]
Až přes řeku a do strání
se rozlé[G/H]há Tvé volá[Ami]ní. [G/H]   [C]
I Jonáš ve velrybím [C/E]bři - [F]še
by Tvoje slova musel sly[C/E]šet,
vždyť voláš tišeji, než [Dmi]tiše...
Kdo se Ti ubrá[G7]ní?

[Gadd9]Vidíš však, nebo nevi[C]díš,
jak na ko[Cadd9/D]stele zlátne [C/E]kříž?
Ani ta jeho svatá [F]záře
nenajde důlek do[C/E] polštáře,
natož pak obrys mužské [Dmi]tváře...
A [C]den je blíž a [G7]blíž.

Má [Fmaj7]krásko s přetěžkými [C]víčky,
[Fmaj7]kývou se, kývou [C]misky vah.
[F]Na jedné krajka [C]od spodni[Ami]čky,
na [Dmi]druhé, na dru[G7]hé víří [C]prach.
[Csus4]   [C]
I ve zvířeném[G/H] prachu [Ami]cest
vidím Tě lampu [G/H]k oknu [C]nést.
Tvá silueta ale [C/E]bled - [F]ne,
kdo pohlédne, už nedohlé[C/E]dne...
Snad ještě můra k [Dmi]lampě sedne -
[C]já však znám tu [G7]lest.

Ach [Fmaj7add9]krásko, s přetěžkými [C]víčky,
[Fmaj7] i když má víčka [C]tíží prach,
[Fmaj7] tak po Tvé krajce [C]od spodnič[Ami]ky
[Dmi]teď bych už nerad [G7]sáh!
[C]