Klobouk ve křoví

Jan Werich, Jiří Voskovec
[Bb]Vítr [G#add9]vane   [Bb]pouští. [F7b5]
[Bb]Po písku [G#add9]žene klob[Bb]ouk. [Bb7]
[Ebmi]Zahnal [F7]ho do [Bb]houští. [Gmi]
[Ebmi]Starý a [F7]černý klo[Bb]bouk. [F7]

[Bb]Kdepak [G#add9]je ta  [Bb]hlava, [Fb7b5]
[Bb]která klo[G#add9]bouk nos[Bb]ila. [Bb7]
[Eb]Byla čer[F7]ná či [Bb]plavá?[Gmi]
[Ebmi]Komu a[F7]si patři[Bb]la?

[Dmi]Kdo to v poušti [Eb]zmizel?
[Dmi]Odkud šel a [G7]kam?
[C]Jaký to měl [G7]svízel,
[C]že byl v [Bb7]pou  [H7]šti [C7]sám? [C7b5]
 
[Bb]Jen za[Gb]váté [Bb]stopy. [F7b5]
[Bb]Starý klo[Abadd9]bouk ve křo[G7]ví.
[Cmi]Nikdo [F7]nic nepo[Bb]chopí. 
[Gb7]Nikdo se [F7]nic nedo[Bb]ví. [Bb6]