[Ami]   [F]  [E7]   [Ami]   [C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]  [E7]   [Ami]   [C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]Stale-[F]tí [E7]čeká-[Ami]ní  [C7/G]
uku[C7]je ze [Fmaj7]slzy  [E+]jantar,
[Ami]  přile[F]tíš z [E7]kleká[Ami]ní,  [C7/G]
sklá[C7]ním se [Fmaj7]nad kle-[E+]notem.

[Ami] Orlo[F]vé [E7]spouta[Ami]ní  [C7/G]
zdv[C7]ihají už v [Fmaj7]klecích [E+]hlavu,
[Ami]   zí[F]třejší  [E7]svítá[Ami]ní  [C7/G]
pro[C7]mění [Fmaj7]kámen v [Esus4]lávu.   [E]

[Ami]  Ko[F]lem nás [E7] kame[Ami]ní  [C7/G]
hrdi[C7]nové [Fmaj7]prochá- [E+]zejí,
[Ami] v půl[F]noci [E7] znave[Ami]ní  [C7/G]
v pí[C7]sku se [Fmaj7]roztan- [E+]číme.

[Ami] Svě-[F]telná [E7]  zname[Ami]ní  [C7/G]
přečte[C7]me s ú[Fmaj7]směvem [E+]na rtech,
[Ami]  po [F]nocích [E7] prame[Ami]ním  [C7/G]
a [C7]usí- [Fmaj7]nám k  [Asus2]ránu.  [E]

[Ami]   [F]Kolik z [E7]vás mi [Ami]závi- [C7/G]dí?  
[C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]Kolik z [E7]vás mi [Ami]závi- [C7/G]dí?
je[C7]diný [Fmaj7]dotek  [Asus2]ve tmě? [H]  [E]

[Ami] Scho[F]vaný v [E7] podze[Ami]mí  [C7/G]  
uku[C7]suji z [Fmaj7]mostů  [E7]beton,
[Ami] žhá-[Fmaj7]ři mi  [E7]rozu-[Ami]mí,  [C7/G]
kolemj[C7]doucí [Fmaj7]slepí v [E+]duchu.

[Ami] Kla-[F]vír zlý [E7] rozez[Ami]ní,  [C7/G]
nemá [C7]žádné [Fmaj7]bílé  [E+]klapky,
[Ami] pak [F]až se [E7]roze-[Ami]dní, [C7/G]
ty [C7]klapky [Fmaj7]černé  [Esus4]zblednou.[E]

[Ami]   [F]Nikdo z [E7]vás to [Ami]nevi- [C7/G]dí?  
[C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]Nikdo z [E7]vás to [Ami]nevi- [C7/G]dí?  
[C7]   [Fmaj7]    [E+]

Až k [Bbmaj7]ránu,
až k [Fmi6]ránu,
až k ránu.

[Ami]   [F]Slunce tě [E7]rozpus[Ami]tí,  [C7/G]
ticho [C7]zbyde, [Fmaj7]kouř a [E+]síra
[Ami] zkame[F]něn [E7]boles[Ami]tí  [C7/G]
a [C7]nebo [Fmaj7]zlostí [E+]křičet.

[Ami] Pole[F]tíš [E7]do sme[Ami]tí,  [C7/G]
klavír [C7]tančí [Fmaj7]pod se- [E+]kerou,
[Ami] třís[F]ky se [E7]rozle[Ami]tí  [C7/G] 
a [C7]z malých [Fmaj7]ptáčků [Esus4]pírka. [E]

[Ami]   [F]Ten kla[E7]vír jsem [Ami]ale já. [C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]Ten kla[E7]vír jsem [Ami]ale já. [C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]Kdopak [E7]vám tu [Ami]bude hrát?[C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]
[Ami]   [F]Kdopak [E7]vám tu [Ami]bude hrát?[C7/G]    [C7]   [Fmaj7]    [E+]

A [Bbmaj7]zpívat.