Když jsem šel z Hradišťa

Argema, Česká lidová
[Ami]   [D]  [G]
[G]Když sem še z [Ami]Hradišťa z [D]požehná[G]ní,
potkal sem [Ami]děvčicu [D]znenadá[G]ní,
[D]potkal[G]a mě, poznala [D]mě,
[G]červené j[Ami]ablúčko [D]dávala [G]mě.
[D]Potkal[G]a mě, nedala [D]mě,
[G]červené j[Ami]ablúčko [D]dávala [G]mě.

[G]Když sem še z [C]Hradišťa z [D]požehná[G]ní,
potkal sem [C]děvčicu [D]znenadá[G]ní,
[D]potkal[G]a mě, poznala [D]mě,
[G]červené j[C]ablúčko [D]dávala [G]mě.
[D]Potkal[G]a mě, [C]nedala [D]mě,
[G]červené j[C]ablúčko [D]dávala [G]mě.

[G]Že sem byl š[Ami]ohájek [D] nerozum[G]ný,
vzal sem si [Ami]jablúčko z [D]ručky je[G]jí,
[D]to jab[G]lúčko [C]je kyse[D]lé
[G]a moje [Ami]srdéčko [D]zarmúce[G]né.
[D]To jab[G]lúčko j[C]e kyse[D]lé
[G]a moje [Ami]srdéčko [D]zarmúce[G]né.

[G]Že sem byl š[C]ohájek [D] nerozum[G]ný,
vzal sem si [C]jablúčko z [D]ručky je[G]jí,
[D]to jab[G]lúčko j[C]e kyse[D]lé
[G]a moje [C]srdéčko [D]zarmúce[G]né.
[D]To jab[G]lúčko [C]je kyse[D]lé
[G]a moje [C]srdéčko [D]zarmúce[G]né.
[Emi]   [C]  [G]  [D]  [Emi]   [C]  [D]
[Emi]   [C]  [G]  [D]  [Emi]   [C]  [D]
[Emi]   [C]  [G]  [D]  [Emi]   [C]  [D]
[G]Neber si [C]synečku, [D]co kdo dá[G]vá,
z takových [C]jablúček [D]bolí hla[G]va.
[D]Hlava [G]bolí, s[C]rdce zpí[D]vá,
[G]šecko cos’ [C]miloval [D]konec mí[G]vá.
[D]Hlava [G]bolí, s[C]rdce zpí[D]vá,
[G]šecko cos’ [C]miloval [D]konec mí[G]vá.