Když je v Praze hic

[Eb]  [Ebmi]   [Bb]  [G]  [Cmi]   [F7]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [F7]
[Bb]Když je v Praze abnormální hic, 
chodím k vodě až do Měche[G7]nic, 
[Cmi]Měchenická [F]plovárna má [Bb]krásné oko[G]lí, 
[C7]jěště krásnější než bazén v [F7]Praze 4 Podolí. 
[Bb]Má milá tam se mnou chodívá, 
chleba s máslem sebou nosí[G7]vá, 
[Eb]a když se jí [Ebmi]šipka zdaří [Bb]úsměv na rtech [G7]má, 
[Cmi]chleba s máslem [F7]ukousnout mi [Bb]dá.[Eb]  [Bb]  [F7]

[Bb]Když je v Praze abnormální mráz, 
do Měchenic táhne mě to [G7]zas, 
[Cmi]do prázdného [F]bazénu tam s [Bb]milou chodí[G]me, 
[C7]na betonu někde na dně [F7]do očí si hledíme, 
[Bb]Neplavou tu žádné rybičky, 
dáváme si sladké hubi[G7]čky, 
[Eb]má milá je v [Ebmi]dobré mířě, [Bb]úsměv na rtech [G7]má, 
[Cmi]chleba s máslem [F7]ukousnout mi [Bb]dá.[Eb]  [Bb]  [F7]
[Bb]  [G7]  [Cmi]   [F7]   [Bb]  [G7]  [C7]  [F7] 
[Bb]  [G7]  [Eb]  [Ebmi]   [Bb]  [G]  [Cmi]   [F7]  [Bb]  [Eb]  [Bb]  [F7]
[Bb]Když je v Praze abnormální hic, 
chodím k vodě až do Měche[G7]nic, 
[Cmi]Měchenická [F]plovárna má [Bb]krásné oko[G]lí, 
[C7]jěště krásnější než bazén v [F7]Praze 4 Podolí. 
[Bb]Má milá tam se mnou chodívá, 
chleba s máslem sebou nosí[G7]vá, 
[Eb]a když se jí [Ebmi]šipka zdaří [Bb]úsměv na rtech [G7]má, 
[Cmi]chleba s máslem [F7]ukousnout mi [Bb]dá.[Eb]  [Bb]  
[Eb]  [Ebmi]   [Bb]  [G]  [Cmi]   [F7]  [Bb]  [Eb]  [Bb]