[Eb]   [Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]
[Eb]   [Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]
[Eb] Chtěl bych králem [Ebmaj7]být   [Eb6]aspoň chvíli [Ebmaj7]krátkou, 
[Eb]dal bych nara[Ebmaj7]zit   [Eb6]mince s malou [Ebmaj7]Katkou, 
[Fmi]žlutý jako [Bb7]lán v [Fmi]odpoledním [Bb7]žáru, 
[Eb]jsem však jenom [Ebmaj7]kmán, co [Eb6]drnká na ky[Ebmaj7]taru.  [Fmi]   [Bb7] 

[Eb]Být tak [Ebmaj7]pilotem, [Eb6]znám to jenom z [Ebmaj7]knížky, 
[Eb]vyhodil bych [Ebmaj7]ven,   [Eb6]  svoji Katku z [Ebmaj7]výšky, 
[Fmi]přece volný [Bb7]pád má [Fmi]rádo každý[Bb7] ptáče, 
[Eb]a já ji mám [Ebmaj7]rád,   [Eb6]  u Svazarmu [Ebmaj7]skáče.  [Fmi]   [Bb7] 

[Eb]Na vodu zrcátka pouští slunce, 
než skryje ho mrak,
kluci se schovali v houští 
a holky se koupou jen tak,
[Fmi]takhle si maluju [Bb7]léto, [Eb]zima když nechce být [C#dim]krátkou, 
[Fmi]přemýšlím, zdali půjde sto, 
[C#]být aspoň tři týdny s [Bb7]Katkou, [Eb]hm. 

[Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]
[Eb]   [Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]

[Eb]Rotným být bych [Ebmaj7]chtěl  [Eb6]nebo [Ebmaj7]generálem, 
[Eb]to bych nevel[Ebmaj7]el,   [Eb6]spokojil se s [Ebmaj7]málem, 
[Fmi]Katka dosvě[Bb7]dčí, že [Fmi]když se velí "[Bb7]pozor!", 
[Eb]lásce nesvě[Ebmaj7]dčí   [Eb6]velmi přísný [Ebmaj7]dozor.  [Fmi]   [Bb7] 

[Eb]Kdybych tu moc [Ebmaj7]měl   [Eb6] a měl v hlavě [Ebmaj7]zmatek, 
[Eb]vyhlásit bych [Ebmaj7]chtěl  [Eb6]státní svátek [Ebmaj7]Katek, 
[Fmi]aby i ta [Bb7]má [Fmi]nemusela [Bb7]vstávat, 
[Eb]a když volno [Ebmaj7]má, tak  [Eb6] proč ho naddě [Ebmaj7]lávat?  [Fmi]   [Bb7] 

[Eb]Na vodu zrcátka pouští slunce, 
než skryje ho mrak,
kluci se scovali v houští 
a holky se koupou jen tak,
[Fmi]takhle si maluju [Bb7]léto, [Eb]zima když nechce být [C#dim]krátkou, 
[Fmi]přemýšlím, zdali půjde sto, 
[C#]být aspoň tři týdny s [Bb7]Katkou, [Eb]hm. 

[Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]
[Eb]   [Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]

[Eb]Nejsem pilo[Ebmaj7]tem   [Eb6]ani panem [Ebmaj7]králem, 
[Eb]nemám žádnou [Ebmaj7]moc a  [Eb6]nejsem gener[Ebmaj7]álem, 
[Fmi]písně zkouším [Bb7]psát [Fmi]obrace, či [Bb7]hladce, 
[Eb]slova splétám [Ebmaj7]rád,   [Eb6]slíbil jsem je [Ebmaj7]Katce.
[Eb]   [Ebmaj7]     [Eb6]   [Ebmaj7]     [Eb]