K Ježíškovi do Betléma půjdeme

Česká koleda
[D]
[D]K Ježíškovi do Betléma [A7]půjde[D]me, aj [A7]půjde[D]me,
jemu pískat, jemu trúbit [A7]bude[D]me, aj [A7]bude[D]me.
[A7]Takú notu [D]veselú [A7]a dávno ne[D]slýchanú,
že se nám naro[G]dil v [D]městě [A7]Betlé[D]mě.
[A7]Takú notu [D]veselú [A7]a dávno ne[D]slýchanú,
že se nám naro[G]dil v [D]městě [A7]Betlé[D]mě.

[D]K Ježíškovi do Betléma [A7]půjde[D]me, aj [A7]půjde[D]me,
mléka, medu na kašičku [A7]věnu[D]jme, aj [A7]věnu[D]jme.
[A7]Aby mohl [D]sladce spát, v [A7]peřinkách se [D]dost ohřát.
Že k nám přišel z ne[G]be, [D]vše mu [A7]chceme [D]dát.
[A7]Aby mohl [D]sladce spát, v [A7]peřinkách se [D]dost ohřát.
Že  nám přišel z ne[G]be, [D]vše mu [A7]chceme [D]dát.