[C]
[C] Cesta dlouhá vedla pouští, 
Josef za ruku si vedl osud [G]náš, 
Marie o synka se bála, chtěla vodu a něco jíst, 
rabín v oáze jim přes den chodil [C]z Bible verše číst. 

Hleďte, v [C]Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář, 
už narodil se z vůle boží [G]syn, 
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas, 
vemte ovečky a plátno, nocí [C]povede nás hlas. 

Ježíš [C]říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, 
prý i králové se poklonit tam [F]jdou, 
vyšla [Dmi]hvězda, vyšlo ráno, Magda[C]leno, synka vem, 
všichni [G]lidé budou slavit dnešní [C]den. 

Pastýř [C]od dveří svý stádo stále shání, 
aby zástup mohl poklonit se [G]jít, 
aby položit moh' každý dar, co z mála z domu vzal, 
Marie tiše něco zpívá, aby [C]nevzbudil se, spal. 

Oslík s [C]volkem teplo dýchá, večer přinesl už chlad, 
a lidí neubývá, každý syna [G]zahlédl by rád, 
tesař děkuje a kývá, olej v lampách dolévá, 
odkudsi trubky jasně zní a z hvězdy [C]zář se rozlévá. 

Hleďte, v [C]Betlémě snad svítá, ta krásná, jasná zář, 
už narodil se z vůle boží [G]syn, 
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas, 
vemte ovečky a plátno, nocí [C]povede nás hlas. 

Ježíš [C]říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, 
prý i králové se poklonit tam [F]jdou, 
vyšla [Dmi]hvězda, vyšlo ráno, Magda[C]leno, synka vem, 
všichni [G]lidé budou slavit dnešní [C]den. 

Hleďte, v [C]Betlému snad svítá, ta krásná, jasná zář, 
už narodil se z vůle boží [G]syn, 
vemte každý, co má navíc, a spěchejte, je čas, 
vemte ovečky a plátno, nocí [C]povede nás hlas. 

Ježíš [C]říkají mu všichni, v jeslích leží na senách, 
prý i králové se poklonit tam [F]jdou, 
vyšla [Dmi]hvězda, vyšlo ráno, Magda[C]leno, synka vem, 
všichni [G]lidé budou slavit dnešní [C]den. 
[C]