Jo třešně zrály

Waldemar Matuška
[F#]   [Bb]   [D#mi]    [H]
[G#mi]    [C#]   [F#]   [H/F#]    [F#]

Jó, třešně zrály.
[C#]Zrovna třešně [F#]zrály.
Sladký [Bb]třešně [D#mi]zrály
a [G#mi]teplej [C#]vítr [F#]vál. [C#]

[F#]A já k horám v dáli,
[C#]k modrejm horám v [F#]dáli.
Sluncem, [Bb]který [D#mi]pálí
tou [G#mi]dobou  [C#]stádo [F#]hnal.  [C#]

[F#]  Jó, třešně [D#mi]zrály.
[G#mi]Sladký [C#]třešně [F#]zrály.
Sladký [Bb]třešně [D#mi]zrá -  [H]ly
a[G#mi] jak to [C#]bylo [F#]dál?  [D]

[G]Tam, jak je ta skála,
[D]ta velká bílá [G]skála.
Tak tam vám[H] holka [Emi]stála
a [C]bourák [D]opo-[G]dál?

A moc se na mě smála,
[D]z dálky už se [G]smála.
I zblízka [H]se pak [Emi]smála
a [C]já se [D]taky [G]smál.

Jó, třešně [Emi]zrály.
[Ami]Sladký [D]třešně [G]zrály.
Sladký [H]třešně [Emi]zrá - [C]ly
a [D]jak to bylo [G]dál? [Eb7]

Řekla, [Ab]že už dlouho mě má ráda,
[Eb]dlouho mě má [Ab]ráda.
Dlouho [C]mě má [Fmi]ráda
a[Bbmi]bych prej [Eb]si ji [Ab]vzal. [Eb]

Ať [Ab]nechám ty svý stáda,
že [Eb]léta pilně[Ab] střádá.
Jen [C]abych ji měl [Fmi]rád
a [Db]žil s ní [Eb]jako [Ab]král. [Eb7]

[Ab]Jó, třešně [Fmi]zrály,
[Bb]sladký [Eb]třešně [Ab]zrály.
Sladký [C]třešně [Fmi]zrály
a [Bb]jak to [Eb7]bylo [Ab]dál? [E7]

[A]Pokud je mi známo,
[E]já řek jenom: [A]Dámo.
Milá [C#]hezká [F#mi]dámo,
[D]zač bych [E]potom [A]stál? [E7]

[A]Ty můj typ nejsi,
[E]já mám svoji [A]Gracy.
Svoji[C#] malou [F#mi]Gracy
a [D]tý jsem [E]srdce [A]dal. [E7]

[A]  Jó, [E]třešně [F#mi]zrály,
[Hmi]sladký [E]třešně [A]zrály.
Sladký [C#]třešně [F#mi]zrá - [D]ly
a j[Hmi]ak to [E]bylo [A]dál? [F7]

[Bb]Jó, u tý skály,
[F]dál třešně [Bb]zrály.
Z modrý[D] hory v [Gmi]dáli
[Eb]teplej [F]vítr [Bb]vál. [F#7]

[H] A já vod tý skály,
[F#]vod tý bílý[H] skály.
K slunci, [D#]který [G#mi]pálí,
zas [E]hnal svý [F#]stádo [H]dál. [F#7]

[H]Jó, třešně [G#mi]zrály,
[F#]u tý bílý [H]skály.
K slunci, [D#]který [G#mi]pá -  [E]lí.

Jsem [F#7]hnal svý stádo [H]dál.[G]  [H]