Ještě mi chvilku zpívej

Vlasta Redl
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7]
Ještě mi chvilku [D]zpívej 
[G] a neříkej, že už to n[Hmi]eumíš .
[Emi] Ať se zas cítím takhle [Hmi]maličkej,
[E] jak ti srdce pro mě [A7]bije. 

Ještě mi aspoň chvilku z[D]pívej, 
[G] ať můžu sladce ztrácet [Hmi]vědomí. 
[Emi] A utopit svůj rozum [Hmi]ve vlnkách 
[E]té hloupoučké melod[A7]ie. 

Tak jen [D]zpívej, 
[G] kdo ví, co bude za tři [Hmi]vteřiny. 
[Emi] Někdo nás vyfotí i [Hmi]přes panel 
[E] a zbudou jen dva stíny [A]na zdi. 

Když zpíváš, je mi jak [D]dávno, 
[G] v bezpečí babiččiny [Hmi]peřiny. 
[Emi] A nemám strach, jen o to [Hmi]jediný, 
[E] že už bude konec [A]prázdnin. 
[D]  [F#mi]    [D]  [F#mi]   [A7]
Ještě mi [D]zpívej 
[G] a já to vážně nikde [Hmi]nepovím. 
[Emi] Že ti to no trošku [Hmi]ujelo,
[E] prostě ses netre[A]fila. 

Muzika není pro kaž[D]dého, 
[G] jen pro ty, co maj uši [Hmi]hladový. 
[Emi] A mně už v uchu hrozně [Hmi]kručelo 
a [E]tys mi ho tak hezky nakr[A]mila. 

Prosím, prosím, ještě [D]zpívej, 
[G] ať zapomenu všechny [Hmi]rozumy. 
[Emi] Já vím, že ti to nikdy [Hmi]nevrátím 
[E] i když se tváříš hezky [A]skromně. 

Ještě [D]zpívej 
[G]a co na tom, že to [Hmi]neumíš. 
[Emi] Jiní to umí, ale [Hmi]co já s tím, 
[E] když nezpívají [A]pro mě.
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7sus4]   [A7]
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7sus4]   [A7]
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7]
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7sus4]   [A7]
[D]  [G]  [Hmi]   [Emi]   [Hmi]   [E]  [A7sus4]   [A7]