Jedna, dvě, tři, čtyři, pět

Česká lidová
[C]  [G]  [C]  [G]  [C] [F] [G] [C]  [G] [C]
[C]Jedna, dvě, tři, [G]čtyři, [C]pět
cos to, Janku, [G]cos to [C]sněd?

[C]Bramb[F]ory [G]peče[C]ný, 
byly [G]málo [C]maštěný,
bramb[F]ory [G]peče[C]ný, 
byly [G]málo [C]maštěný.

[C]Co děláte [G]sedlá[C]ci, 
co to máte [G]za prá[C]ci?

[C]Voz[F]íme [G]kame[C]ní na to [G]naše[C] stavení.
Voz[F]íme [G]kame[C]ní na to [G]naše[C] stavení.
[C]  [G]  [C]  [G]  [C] [F] [G] [C]  [G] [C]  [F] [G] [C]  [G] [C]
[C]Jedna, dvě, tři, [G]čtyři, [C]pět
cos to, Janku, [G]cos to [C]sněd?

[C]Bramb[F]ory [G]peče[C]ný, 
byly [G]málo [C]maštěný,
bramb[F]ory [G]peče[C]ný, 
byly [G]málo [C]maštěný.