[F#+]
Hasnou[Hmi] hvězdy,[Hmi/G]
už ví[C]me své,[Bb]   [Eb]
na n[Hmi]ájezdy [Hmi/G]
proh[C]ráli jsme.[Bb]  [Eb]

Tolik [Hmi]víry,[Hmi/G]
tolik [D]lásky,
slzy [C]tečou
halou [Bb]sazky.[Eb]

Můžou [Hmi]vybrat
naše sázky,[Hmi/G]
odpo[C]vídat 
na o[Bb]tázky. [Eb]

Proč jsi [F#mi]nedal bran[Hmi]ku?
Proč jsi [F#mi]trefil tyčku?[Hmi]
[G]Ja[A]romí[Hmi]re, [F#]  [G]Ja[A]romír[Hmi]e, [F#]
zab[D]olí to, zabolí.

Že gól mu[G]sí pad[Hmi]nout,
us[F#]ínali [Hmi] sní[G]cí češi[Hmi]
v poste[F#]lích,[G] [A] [Hmi]  [F#]
[G] [A] [Hmi]  [F#]
zabo[D]lí to, zabolí.[F#]

Hasnou[Hmi] hvězdy,[Hmi/G]
už ví[C]me své,[Bb]   [Eb]
na n[Hmi]ájezdy [Hmi/G]
proh[C]ráli jsme.[Bb]  [Eb]

Proč jsi [F#mi]nedal [D} bran[Hmi]ku? [D]
Proč jsi [F#mi]trefil[D] tyčku?[Hmi]   [D]
Proč jsi [F#mi]nedal [D] bran[Hmi]ku? [D]
Proč jsi [F#mi]trefil [D] tyčku?[Hmi]   [D] 
Proč jsi [F#mi]nedal [D] bran[Hmi]ku? [D]
Proč jsi [F#mi]trefil [D]tyčku?[Hmi]   [D]