[Dmi]    [Ami]   
Do splašenejch [C]koní už zase lovci [Ami]střílí, 
ulicí je [C]ženou dolů k ohra[Emi]dám, 
zítra jako [Dmi]vloni, hra je pro ně dohra[Ami]ná, 
bujný hlavy [Dmi]skloní někam do trá[Ami]vy. 

[Dmi]Krá, až si kabát [Ami]změní, 
[Dmi]krá, bílé vrány odle[Ami]tí, 
[Dmi]krá, v jantarový [Ami]zemi 
přista[F]nou v jiném stole[Emi]tí. 
[Dmi]   [Ami]   [Dmi]   [Ami]
Zamčený jsou [C]stáje, kat už hřívy [Ami]stříhá, 
lovčí král je [C]v kapli po stý koruno[Emi]ván, 
sníh pomalu [Dmi]taje, těla stromů se [Ami]probouzí, 
v jantarový [Dmi]zemi bude zas co [Ami]pít.

[Dmi]Krá, až si kabát [Ami]změní, 
[Dmi]krá, bílé vrány odle[Ami]tí, 
[Dmi]krá, v jantarový [Ami]zemi 
přista[F]nou v jiném stole[Emi]tí. 
[Dmi]   [Ami]   [Dmi]   [Ami]   [Dmi]   [Ami]